akredytacja_energopomiar_certyfikat_syst_zarzadzania_akredytacja_energopomiar_PCA_AB_550akredytacja_energopomiar_PCA_AP_131akredytacja_energopomiar_Uznanie_UDT

Aktualności

Szkolenie z zakresu oczyszczania ścieków z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin

22 lutego w Katowicach odbędzie się całodniowe szkolenie pt. " Konkluzje BAT - technologie i chemizm dla o...

Więcej

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona Środowiska w Energetyce"

W dniach 19 - 20 lutego br. w Katowicach odbędzie się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona Środowi...

Więcej

Oferta dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem monitorowania i raportowania wielkości emisji CO2

Zapraszamy do skorzystania z usług Centralnego Laboratorium w zakresie analiz paliw i odpadów paleniskowych...

Więcej

Wybór wykonawcy badań przemysłowych

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. gen. J. Sowiń...

Więcej