Szkolenie z zakresu oczyszczania ścieków z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin

22 lutego w Katowicach odbędzie się całodniowe szkolenie pt. "Konkluzje BAT - technologie i chemizm dla oczyszczalni ścieków z instalacją mokrego odsiarczania spalin". Prowadzącym będzie Antoni Litwinowicz, główny specjalista w Zakładzie Chemii i Diagnostyki, a organizatorem jest International Trainings & Conferences.

W ramach warsztatów uczestnicy poznają m.in. przepisy i wymagania formalne dotyczące zrzutu ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków IMOS, technologie oczyszczania ścieków, a także nowe wyzwania technologiczne dla instalacji.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa można znaleźć na stronie organizatora.