XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł

W dniach 19-20 lutego w Katowicach odbędzie się XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. Jest to jedno z ważniejszych w branży wydarzeń, podczas którego poruszone zostaną najważniejsze kwestie związane z ochroną środowiska z perspektywy energetyki, ciepłownictwa i przemysłu.

Jednym z prelegentów podczas konferencji będzie Łukasz Kot - kierownik Działu Technologii Wody i Ścieków. Jego referat pt. „Optymalizacja oczyszczalni IMOS krokiem do spełnienia konkluzji BAT" zostanie wygłoszony pierwszego dnia wydarzenia w panelu dotyczącym nowoczesnych technologii. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Więcej informacji dotyczących teog wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora.