Dział Automatyki i Pomiarów

Ogólny zakres usług Działu Automatyki i Pomiarów:

 • Badania techniczne układów automatycznej regulacji.
 • Testy odbiorowe przed przekazaniem obiektów do eksploatacji wykonywane w związku z wymaganiami PSE-Operator SA.
 • Badania odbiorcze bloków świadczących usługi systemowe dla PSE-Operator SA.
 • Badania regulatorów turbin.
 • Doradztwo techniczne w zakresie obrony obiektów przed black-out’em.
 • Modernizacja istniejących struktur regulacyjnych bloków energetycznych.
 • Uruchamianie nowych układów automatycznej regulacji, sterowań i pomiarów.
 • Optymalizacja wybranych układów automatycznej regulacji istotnych z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego.
 • Badania urządzeń i układów pomiarowych oraz elementów nastawczych.

Kontakt


Dział Automatyki i Pomiarów
Kierownik: Wieńczysław Wasik
tel. 32 237 63 82
fax 32 237 63 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Badania techniczne układów automatycznej regulacji

Badania i pomiary układów automatycznej regulacji (UAR) mają na celu wszechstronne sprawdzenie działania układów na obiekcie, a także uzyskanie oceny przydatności eksploatacyjnej i spełnienie wymagań ogólnych oraz specjalnych.
Przedmiotem pomiarów i badań są zarówno pojedyncze UAR, jak i kompleksowa automatyka lub wybrane grupy funkcjonalne - np. regulacja obciążenia, procesu spalania lub temperatury czynnika. Badania te są nieodzowne podczas rekonstrukcji i budowie nowych obiektów, przy przekazywaniu ich do eksploatacji.
Metoda pomiarów polega na wymuszeniu standardowej zmiany stanu obiektu i rejestracji w tym czasie istotnych dla działania badanych UAR sygnałów. Zestaw sygnałów wymuszających jest typowy i stosowany na wszystkich badanych obiektach, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie porównań układów tego samego typu. Rejestracji sygnałów dokonuje się przy pomocy wysokiej klasy wielokanałowych rejestratorów cyfrowych i analogowych. Uzyskane przebiegi czasowe są poddawane analizie i przytaczane w sprawozdaniu z badań.

Zakres usługi:
 • ocena poprawności projektu (algorytmów) i montażu,
 • sprawdzenie zgodności funkcji i parametrów z wymaganiami,
 • sprawdzenie poprawności doboru parametrów statycznych i dynamicznych,
 • sprawdzenie działania w symulowanych warunkach awaryjnych,
 • określenie przyczyn wykrytych nieprawidłowości i podanie sposobu ich usunięcia,
 • orzekanie o spełnieniu uzgodnionych wymagań i danych gwarancyjnych,
 • orzekanie o możliwości przekazania do eksploatacji.
Podstawowymi dokumentami są:
 • normy krajowe i międzynarodowe,
 • wymagania UCTE (zachodnioeuropejskiego systemu i urządzeń energetycznych),
 • wymagania PSE OPERATOR SA,
 • Warunki Odbioru Technicznego i umowy o dostawach i rekonstrukcjach.

Badania odbiorcze przed przekazaniem obiektów do eksploatacji

bloków świadczących usługi systemowe dla PSE-OPERATOR SA Badania odbiorcze wymagane przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń do eksploatacji wykonuje się dla PSE OPERATOR w energetyce zawodowej i w energetyce przemysłowej.
Badania odbiorcze dla PSE OPERATOR przeprowadzane są zgodnie z odpowiednimi normami przywołanymi w umowach na dostawy urządzeń. Każdorazowo opracowujemy szczegółowy program badań w oparciu o umowy pomiędzy inwestorem a PSE OPERATOR.

Badania odbiorcze obejmują najczęściej:  

 • testy mocy osiągalnej,
 • ruchowe testy niezawodności bloków energetycznych,
 • pomiary kontrolno-odbiorcze ARCM,
 • próby odbiorcze bloków ze zrzutami mocy do obciążenia potrzebami własnymi,
 • pomiary i próby odbiorcze gotowości bloków do obrony i odbudowy zasilania KSE,
 • pomiary odbiorcze bloku podczas pracy przy minimum technicznym,
 • testy czasów uruchomienia bloków energetycznych po postoju z różnych stanów cieplnych bloku.

Badania takie przeprowadzane są zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowych oraz odpowiednimi zapisami kontraktowymi. Wykonywane są najczęściej w oparciu o wskazania aparatury ruchowej zainstalowanej na badanych obiektach.

Badania urządzeń i układów pomiarowych oraz elementów nastawczych

Dział Automatyki od ponad 50 lat zajmuje się urządzeniami i układami pomiarowymi instalowanymi w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz innych obiektach przemysłowych. Zdobyte doświadczenie, obowiązujące procedury oraz posiadana precyzyjna aparatura kontrolna pozwalają na zaoferowanie szeregu usług takich jak:

 • badania oraz kalibracja układów pomiarowo – rozliczeniowych energii cieplnej w wodzie i parze,
 • analizy, ekspertyzy i doradztwo techniczne podczas realizacji nowych inwestycji,
 • sprawdzanie oraz kalibracja kompletnych układów pomiarowych typowych wielkości fizycznych (ciśnienia, temperatury, strumienia płynu itp.),
 • audyty rozwiązań układów pomiarowych pod kątem poprawności montażu, doboru aparatury i jej kalibracja oraz poprawności przeliczania elementów spiętrzających,
 • badania na własnym stoisku wodnym, spełniającym wymagania normy PN-EN ISO 5167-1 w zakresie prostych odcinków pomiarowych rurociągów, większości spotykanych rodzajów przepływomierzy w zakresie do DN250,
 • pomiary kontrolne strumienia cieczy w rurociągach o średnicach w zakresie od 25 do 2500 mm przy pomocy bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego.

Oferujemy także badania na własnym stanowisku wodnym charakterystyk i współczynników przepływów zaworów regulacyjnych, przepustnic i zaworów odcinających o średnicach nominalnych od 15 do 250 mm.