Laboratorium Metrologiczne

Kontakt


Laboratorium Metrologiczne
Kierownik: Tomasz Dzieżok
tel. 32 237 63 50
fax 32 237 63 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Laboratorium Metrologiczne kontynuuje wieloletnią tradycję Energopomiaru w zakresie obsługi metrologicznej przyrządów do pomiarów wielkości cieplnych. Wykonywane usługi obejmują aparaturę pomiarową różnych wielkości fizycznych, tj. ciśnienie i próżnia, temperatura oraz wielkości elektryczne. Dodatkowo oferujemy możliwość naprawy i regulacji zgłoszonych do wzorcowania przyrządów, wykonywaną przez doświadczonych pracowników Działu Automatyki i Pomiarów, współpracującego z Laboratorium. Wysoka jakość wykonywanych przez Laboratorium usług wzorcowania została potwierdzona przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP131.

W zakresie akredytacji Laboratorium wykonuje wzorcowanie:

 • multimetrów, mierników cyfrowych napięcia, prądu i rezystancji,
 • kalibratorów, źródeł wzorcowych,
 • mierników częstotliwości

w zakresach pomiarowych:
- napięcie stałe - DC (2 mV do 1000 V),
- prąd stały - DC multimetry, mierniki (0,2 mA do 20 A),
- prąd stały - DC kalibratory, źródła (0,2 mA do 10 A),
- napięcie zmienne - AC (2 mV do 750 V),
- prąd zmienny - AC multimetry, mierniki (0,2 mA do 20 A),
- prąd zmienny - AC kalibratory, źródła (0,2 mA do 10 A),
- rezystancja - DC multimetry, mierniki (1 Ω do 100 MΩ),
- rezystancja - DC kalibratory (1 Ω do 19 MΩ),
- częstotliwość (20 Hz do 100 kHz).

 • wskaźników (mierników) temperatury (w tym regulatorów temperatury),
 • symulatorów temperatury

w zakresach pomiarowych:
- (-200 do 850)ºC - współpracujących z czujnikami termometrów rezystancyjnych,
- (200 do 1820)ºC - współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi.

 • ciśnieniomierzy sprężynowych,
 • ciśnieniomierzy elektronicznych,
 • przetworników ciśnienia

w zakresach pomiarowych:
- (-95 do 7000) kPa przy użyciu powietrza lub azotu technicznego,
- (0,1 do 70) MPa przy użyciu oleju lub wody,
- (7 do 7000) kPa abs przy użyciu powietrza, azotu technicznego, oleju lub wody.

 • Termometry elektryczne (w tym elektroniczne)

w zakresie pomiarowym
- (-10 do 160) ºC.

 • Czujniki termometrów rezystancyjnych

w zakresie pomiarowym:
- (-10 do 400) ºC.

 • Czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych i nieszlachetnych

w zakresie pomiarowym:
- (-10 do 1100) ºC.

Zakres akredytowanych usług Laboratorium został szczegółowo określony w Zakresie Akredytacji nr AP131.

Poza zakresem akredytacji Laboratorium wykonuje wzorcowanie:

 • przetworników temperatury - poprzez symulację i pomiar wielkości elektrycznych według charakterystyk znormalizowanych,
 • piecyków kalibracyjnych,
 • przeliczników strumienia cieczy i gazu.