Strona startowa Oferta usług Zakład Ochrony Środowiska

Zakład Ochrony Środowiska

Kontakt


ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA
Dyrektor Zakładu:
Eugeniusz Głowacki
tel. 32 237 65 03
fax 32 237 65 01
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zakład Ochrony Środowiska realizuje prace eksperckie związane z ochroną środowiska, nadzorując procesy proekologicznych modernizacji oraz budowy nowych urządzeń ochrony środowiska.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń, pomiarów gwarancyjnych IOS, pomiarów elektrofiltrów, filtrów tkaninowych oraz innych urządzeń ochrony środowiska. Zajmujemy się również diagnostyką ww. urządzeń, określając ich dalszą żywotność oraz możliwość poprawy parametrów technicznych.

Posiadamy bogaty dorobek w dziedzinie utylizacji ubocznych produktów spalania węgla kamiennego i brunatnego oraz szerokie rozeznanie w zakresie możliwości ich gospodarczego wykorzystania. Opracowujemy technologie masowej utylizacji popiołów i żużli w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, hutnictwie, odlewnictwie, przemyśle wiertniczym itp. Prowadzimy rozpoznanie własności i określenie możliwości zagospodarowania produktów odsiarczania spalin i odpadów z palenisk fluidalnych.

Opracowujemy i wdrażamy technologie otrzymywania zestalających się mieszanin stałych, technologie otrzymywania suspensji z popiołów, produktów odsiarczania, mułów kopalnianych, ścieków i innych odpadów, które są przydatne w robotach inżynierskich, dla uzyskania kruszywa budowlanego, w materiałach do podsadzania wyrobisk górniczych, zabezpieczaniu przed pyleniem, ograniczaniu wymywalności składników rozpuszczalnych, zestalaniu szlamów, osadów, ścieków odpadowych i ich utylizacji lub bezpiecznego składowania.

Od kilkudziesięciu lat Zakład prowadzi kompleksowe badania terenowe i laboratoryjne w rejonie obiektów przemysłowych i składowisk odpadów będące podstawą do:

  • oceny wpływu na środowisko wodne, powietrze, poziom hałasu, gleby, rośliny i lasy,
  • oceny skuteczności wybranych rozwiązań technologicznych oraz prawidłowości eksploatacji monitorowanych obiektów,
  • spełnienia obowiązków nałożonych na obiekty przemysłowe przez właściwe urzędy (realizacja decyzji administracyjnych).

Oferujemy pomiary i doradztwo związane ze spalaniem biomasy, termiczną utylizacją odpadów oraz wdrażaniem nowych technik redukcji SO2 i NOx (instalacje odazotowania spalin).

Zakłada Ochrony Środowiska posiada akredytację PCA nr AB 550, która obejmuje dziedziny: w dziedzinach: badania chemiczne wody, ścieków, wyciągu wodnego, osadów, gleby, odpadów paleniskowych, próbek gazów odlotowych, próbek powietrza; badania chemiczne paliw, biomasy, przetworów naftowych; badania chemiczne wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych; badanie właściwości fizycznych gleby, osadów, odpadów, wody, ścieków, odpadów paleniskowych; badanie właściwości fizycznych paliw, biomasy, przetworów naftowych;
a także w dziedzinach: badania chemiczne, analityka chemiczna wody, ścieków, gazów składowiskowych, gazów odlotowych; badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – hałas w środowisku ogólnym, gazy odlotowe; badania inne: QAL2, AST automatycznych systemów monitoringu (AMS) i urządzeń odpylających; badania właściwości fizycznych – wody, ścieków, gazów odlotowych, gazów składowiskowych; badania radiochemiczne i promieniowania, w tym nuklearne  - wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, szkła i ceramiki, odpadów, wyrobów innych; pobieranie próbek – gazów odlotowych, wody, ścieków, osadów.  - sprawdź zakres akredytacji