Strona startowa Oferta usług Zakład Chemii i Diagnostyki

Zakład Chemii i Diagnostyki

Kontakt


ZAKŁAD CHEMII I DIAGNOSTYKI
Dyrektor Zakładu:
Artur Jasiński
tel. 32 237 64 00
fax 32 237 64 01
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zakład Chemii i Diagnostyki oferuje usługi związane z ochroną antykorozyjną, konserwacją urządzeń na okresy postojów różnymi metodami, ustaleniem reżimów chemicznych czynnika obiegowego, badaniem powłok malarskich i wykładzin gumowych, w szczególności urządzeń instalacji odsiarczania spalin (IOS), filtracją elektromagnetyczną kondensatów turbinowych, wdrażaniem reżimu kombi, trawieniem pomontażowym urządzeń energetycznych oraz ich oczyszczaniem z osadów eksploatacyjnych. Realizowane przez nas trawienie pomontażowe jest uzupełniane procesem dmuchania elementów w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Do realizacji procesów chemicznego oczyszczania i trawienia na urządzeniach dozorowych posiadamy uprawnienia UDT.

W zakresie diagnostyki materiałowej oferujemy pomiary nieniszczące grubości ścianek elementów urządzeń, badania defektoskopowe elementów ciśnieniowych bloków energetycznych, badania metaloznawcze, ocenę stopnia wyczerpania materiału elementów urządzeń bloków. Laboratorium Działu Metaloznawstwa i Korozji spełnia kryteria dotyczące wymagań normy PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 (świadectwo uznania laboratorium nr LBU - 112). Prowadzimy profilaktykę materiałową obejmującą badania składu ilościowego osadów na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach wymiany ciepła, oceną materiału oraz profilaktyką w zakresie pomiarów i regulacji zawieszeń. Wykonujemy konserwację bloków energetycznych na okres długotrwałego postoju.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej oferujemy prace przedprojektowe, rozruchy urządzeń, pomiary pomontażowe i odbiorcze, nadzorowanie wstępnej eksploatacji stacji uzdatniania wody, nadzory nad procesami technologicznymi i pomiary eksploatacyjne stacji demineralizacji i instalacji uzdatniania wody, badania stanu jonitów z określeniem konieczności wymiany lub uzupełnienia strat. Wdrażamy nowe techniki jonitowe w obiegach wodno-parowych. Uczestniczymy w opracowywaniu pozwoleń wodno-prawnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i analizach ścieków dla organów kontrolnych administracji państwowej. Realizujemy rozruchy technologiczne oczyszczalni oraz neutralizatorów ścieków.

Opiniujemy projekty instalacji do poboru próbek oraz projektów wyposażenia w aparaturę do ciągłych pomiarów parametrów fizykochemicznych czynnika obiegowego, prowadzimy doradztwo, dostawy, montaż oraz uruchomienie instalacji chemicznej aparatury obiektowej, konserwację okresową (stały nadzór), cechowanie i sprawdzanie aparatury do pomiarów wielkości fizykochemicznych, a także naprawę, produkcję urządzeń pomiarowych oraz odbiory pomontażowe instalacji wraz z badaniem ich zgodności z projektem oraz polskimi normami i obowiązującymi przepisami UDT i bhp.