Dział Metaloznawstwa i Korozji

Kontakt


Dział Metaloznawstwa i Korozji
Kierownik: Michał Kwiecień
tel. 32 237 64 20
fax 32 237 64 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ChM

Laboratorium Działu Metaloznawstwa i Korozji posiada wdrożony system jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W maju 2011 r. Laboratorium uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie określonym w art. 9 ust. 2 p. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, a więc: badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów - Świadectwo uznania laboratorium nr LBU – 112/07-19.

Do pobrania: Świadectwo uznania laboratorium nr LBU - 112

Specjaliści Działu posiadają olbrzymie doświadczenie i wiedzę oraz uprawnienia TÜV i UDT CERT do wykonywania badań i pomiarów.

 

Ocena stanu technicznego materiałów elementów urządzeń cieplno - energetycznych

 • Badania i oceny materiałowe
  • diagnostyka i kompleksowa ocena stanu materiału elementów kotłów i urządzeń pomocniczych z prognozą dalszej bezpiecznej eksploatacji
  • diagnostyka i kompleksowa ocena stanu materiału elementów turbin i generatorów z prognozą dalszego bezpiecznego okresu pracy
  • kompleksowa ocena stanu technicznego wysokoprężnych rurociągów parowych i wody zasilającej wraz z oceną stopnia wyczerpania materiału i określeniem dalszego bezpiecznego okresu eksploatacji
  • kompleksowa ocena stanu technicznego zawieszeń kotłów i rurociągów wysokoprężnych wraz z ich regulacją - stosowana metoda pomiaru jest opatentowana
  • kompleksowe oceny stanu technicznego zbiorników ciśnieniowych, magazynowych, wymienników ciepła, wirników
 • Badania niszczące i nieniszczące
  • badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych, połączeń spawanych, odlewów
  • badania i wykrywanie nieciągłości powierzchniowych metodami: magnetycznymi, penetracyjną, prądów wirowych
  • pomiary grubości ścianki elementów jednostronnie dostępnych
  • pomiary twardości twardościomierzami stacjonarnymi i przenośnymi
  • badania wewnętrznych powierzchni metodą endoskopową
  • badania laboratoryjne króćców kontrolnych i egzaminacyjnych metodami niszczącymi
  • badania i pomiary termowizyjne
  • pomiary naprężeń metodą tensometryczną
  • badania metalograficzne materiałów z zastosowaniem mikroskopów optycznych stacjonarnych lub metodą replik triafolowych
  • badania własności mechanicznych materiałów w temperaturze pokojowej i temperaturze pracy
  • badania udarności
  • badania składu chemicznego materiału
  • badania chemiczne ilościowe i jakościowe osadów
  • badania odporności na odcynkowanie rur mosiężnych
  • badania odporności na pękanie rur mosiężnych

Korzyści wynikające z usługi

 • określenie aktualnego stanu materiału
 • ustalenie dalszego czasookresu eksploatacji
 • ustalenie zaleceń dla dalszego bezpiecznego okresu eksploatacji
 • uzyskanie decyzji wymiany lub dopuszczenia elementu do dalszej eksploatacji

Badania korozyjne materiałów, badania obiegów wodno - parowych, konserwacja urządzeń na czas długiego postoju

W celu zapewnienia właściwej pracy obiegów wodno-parowych i odpowiedniej żywotności urządzeń w energetyce i nie tylko, konieczne jest prowadzenie badań i pomiarów:

 • wpływu środowiska na materiały konstrukcyjne
 • wpływu stosowanych metod korekcji obiegów wodno-parowych na prawidłowość pracy urządzeń
 • doboru właściwych metod konserwacyjnych urządzeń w czasie postojów
 • doboru odpowiednich materiałów konstrukcyjnych i ochronnych

Oceniamy:

 • własności korozyjne środowiska
 • szybkość korozji materiałów metodami wagowymi oraz instrumentalnymi
 • własności fizykochemiczne obiegów wodno-parowych
 • prawidłowość pracy stacji odgazowania wody zasilającej obiegi wodno-parowe i ciepłownicze
 • jakość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych m.in. wykładzin gumowych

Opracowujemy:

 • najkorzystniejsze metody konserwacji wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni kotłów i innych urządzeń
 • założenia do projektowania reżimów technologicznych obiegów wodno-parowych i ciepłowniczych
 • najskuteczniejsze metody zabezpieczeń antykorozyjnych

Dobieramy:

 • właściwe korygenty dla obiegów wodno-parowych ciepłowniczych
 • prawidłowe inhibitory do ochrony przed korozja postojową
 • skuteczne powłoki zabezpieczeń antykorozyjnych

Przeprowadzamy konserwację powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych kotłów na okres długich postojów następującymi metodami:

 • sucha konserwacja
 • sucha konserwacja z dodatkiem lotnego inhibitora korozji
 • sucha konserwacja ze wspomaganiem preparatu o nazwie Kotamina
 • ochrona gazem inertnym

Korzyści wynikające z usługi

 • opracowania oceniające skuteczność doboru korygentów obiegów wodno-parowych pozwalają na wybór właściwych reżimów technologicznych eksploatacji bloków energetycznych i innych urządzeń
 • pomiary szybkości korozji pozwalają na wybór optymalnych gatunków materiałów dla danego środowiska pracy
 • stosowane metody konserwacji kotłów i innych urządzeń w okresie postojów wpływają na wydłużenie czasu eksploatacji oraz bezpieczne ich uruchomienie po okresie postoju
 • prace wykonywane przez zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz długoletnim doświadczeniu są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług
 • proponowane zabezpieczenia powłokowe skutecznie chronią, materiał konstrukcyjny przed korozją wydłużając czas eksploatacji