Dział Trawienia i Oczyszczania

Kontakt


Dział Trawienia i Oczyszczania
Kierownik: Michał Łodej
tel. 32 237 64 16
fax 32 237 64 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ChT

Dział Trawienia i Oczyszczania zajmuje się:

 • pomontażowym trawieniem i dmuchaniem nowych i  modernizowanych kotłów energetycznych
 • chemicznym czyszczeniem i dmuchaniem kotłów i innych urządzeń z osadów eksploatacyjnych
 • kontrolą obiegów wodno-parowych bloków energetycznych i ciepłowniczych
 • pełnieniem funkcji przedstawiciela nadzoru inwestora ds. chemicznych

Dział Trawienia i Oczyszczania oferuje kompleksową realizację usług trawienia, czyszczenia oraz dmuchania urządzeń i instalacji – począwszy od opracowania projektów i technologii, poprzez uzgodnienia kwestii wymaganych przepisami prawa, dostawę i montaż instalacji pomocniczych oraz chemikaliów, aż po wykonanie prac obiektowych i weryfikację poprawności wykonania procesu. Wykorzystując naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie możemy zoptymalizować procesy trawienia i czyszczenia pod względem kosztów oraz czasu wykonywania usług, np. dzięki znaczącemu ograniczeniu zastosowania instalacji pomocniczych. Dział Trawienia i Oczyszczania świadczy również usługi kontroli jakości czynnika obiegowego i kontroli czystości pary oraz projektowania instalacji. Usługi realizowane są kompleksowo, łącznie z dostawą chemikaliów niezbędnych do przeprowadzania procesów chemicznego czyszczenia i trawienia.

Pomontażowe trawienie i dmuchanie nowych i modernizowanych kotłów

 • Opracowanie dokumentacji instalacji pomocniczej do trawienia i dmuchania kotła
 • Opracowanie technologii trawienia i dmuchania kotła
 • Wykonanie instalacji pomocniczej trawienia i dmuchania kotła
 • Wykonanie procesu trawienia i dmuchania
 • Dostawa specjalistycznego sprzętu, takiego jak:
  • instalacja dozowania azotu do metody autocyrkulacji
  • instalacja do magazynowania i dozowania chemikaliów do metody przepływowej
  • tłumiki hałasu do metody cichego dmuchania

Dmuchanie kotłów z zastosowaniem cichego wydmuchu

Opracowana przez Działu Trawienia i Oczyszczania Energopomiaru technika cichego dmuchania kotłów oprócz zastosowania tradycyjnych tłumików hałasu na wylocie pary z kotła, dodatkowo przewiduje zastosowanie wtrysku wody chłodzącej do wydmuchiwanego strumienia pary. System redukcji hałasu i chłodzenia pary składa się z następujących elementów zabudowanych na wylocie wydmuchu pary: reduktora ciśnienia, schładzacza pary, tłumika wydmuchowego, systemu wtrysku wody chłodzącej. Zastosowanie wtrysku wody chłodzącej pozwala na zwiększenie efektywności tłumienia hałasu. „Suchy” tłumik hałasu o zbliżonej efektywności charakteryzuje się znacznie większym własnym oporem przepływu, co powoduje pogorszenie efektywności procesu dmuchania i jego wydłużenie. Wtrysk wody chłodzącej jest regulowany automatycznie za pomocą zaworów sterowanych pneumatycznie.

Korzyści wynikające z usługi to:

 • Znaczne ograniczenie poziomu hałasu pozwala na polepszenie relacji z okolicznymi mieszkańcami ze względu na wyeliminowanie uciążliwości procesu dmuchania.
 • Ograniczenie czasu trwania procesu dmuchania co pozwala na uzyskanie wymiernych korzyści finansowych.

Zastosowanie techniki cichego dmuchania rozwiązuje następujące problemy:

 • dezorganizację pracy zakładu,
 • konieczność dmuchania jedynie w porach dnia, w których emisja hałasu jest najmniej dokuczliwa dla otoczenia elektrowni,
 • wynikające z powyższego ograniczenia liczby dmuchnięć w ciągu doby do maksymalnie trzech.

Stosując techniki cichego dmuchania można wykonać operację dmuchania czterokrotnie w ciągu doby, w tym w godzinach nocnych.


Technika cichego dmuchania kotłów została wyróżniona w konkursie INNOWACJA ROKU 2008, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Centrum Innowacji FIRE oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji OPI.

Chemiczne czyszczenie i dmuchanie kotłów i innych urządzeń bloków z osadów eksploatacyjnych

 • Chemiczne czyszczenie odparowalników kotłów niskostężonym kwasem bez stosowania instalacji pomocniczych
 • Chemiczne czyszczenie metodą pulsacyjną regeneracyjnych podgrzewaczy wysokoprężnych oraz skraplaczy po stronie wodnej i parowo-wodnej
 • Usuwanie osadów eksploatacyjnych i poremontowych (dmuchanie) z powierzchni wewnętrznych przegrzewaczy za pomocą strumienia pary własnej
 • Chemiczne czyszczenie pianą turbin WP z osadów miedzi.

Kontrola obiegów wodno – parowych bloków

 • Pomiary gwarancyjne parametrów chemicznych w obiegach wodno – parowych w nowych blokach
 • Badania bloku celem optymalizacji wskaźników chemicznych w obiegach wodno – parowych
 • Badania w czasie eksploatacji urządzeń w celu określenia skuteczności działania urządzeń separacyjnych, szczelności skraplaczy turbinowych i wymienników ciepłowniczych oraz efektywności odmulania i odsalania kotłów