Strona startowa Oferta usług Centralne Laboratorium

Centralne Laboratorium

Kontakt


CENTRALNE LABORATORIUM
Kierownik: Katarzyna Wojnar
tel. 32 237 64 70
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Â

Energopomiar posiada 60-letnie doświadczenie w pracach laboratoryjnych, głównie w sektorze energetycznym. Centralne Laboratorium Energopomiaru, wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów, posiada akredytację PCA Nr AB 550 zgodną z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Oznaczenia wykonujemy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami (PN, CEN, DIN, ISO) oraz metodami referencyjnymi określonymi polskim prawem. Ciągle poszerzamy obszar naszej działalności zwracając szczególną uwagę na potrzeby Klientów.

Wdrożony i stale doskonalony system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001, profesjonalny zespół i nowoczesna aparatura dają gwarancję wysokiej wiarygodności i rzetelności wykonywanych przez nas usług.

Wszystkie działania prowadzone w Centralnym Laboratorium mają na celu wzrost zadowolenia Klientów z rzetelnie i wiarygodnie wykonywanych usług oraz zapewnienie kompleksowości oferowanych analiz i pomiarów.

Uczestniczymy w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości laboratoriów, w których wielokrotnie uzyskaliśmy wyniki zadowalające, co potwierdzają liczne certyfikaty.

Zatrudniona w naszej jednostce kadra posiada wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w zakresie prac laboratoryjnych (badania fizykochemiczne, analityka chemiczna). Nasi pracownicy ciągle doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i studiach podyplomowych w dziedzinach zgodnych z działalnością Laboratorium. Prowadzimy również konsultacje i szkolenia na temat chemii w energetyce, systemu zarządzania w laboratorium oraz walidacji metod pomiarowych.

karta zlecenia badan TL

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego AB 550
Kliknij, aby pobrać ankietę
ANKIETA badania poziomu satysfakcji Klienta Centralnego Laboratorium
Kliknij, aby pobrać ankietę
FORMULARZ zlecenia badań dla klienta
Kliknij aby przejść do formularza

Analizy chemiczne i fizykochemiczne

Centralne Laboratorium wykonuje analizy:

 • paliw - węgle, biomasy, oleje opałowe, paliwa wytworzone z odpadów,
 • wód, ścieków, roztworów absorpcyjnych,
 • sorbentów i produktów z instalacji odsiarczania spalin, tj. mączki kamienia wapiennego, wapna hydratyzowanego, gipsu, produktu poreakcyjnego, zawiesiny z absorbera,
 • odpadów paleniskowych, osadów, odpadów różnego pochodzenia,
 • gleb,
 • osadów z powierzchni rur kotłowych, stali i mosiądzu,
 • pyłu zebranego na filtrze.

Analiza chemiczna olejów turbinowych, hydraulicznych i przekładniowych

Badanie oleju turbinowego, przekładniowego i hydraulicznego ma podstawowe znaczenie dla prawidłowej eksploatacji turbin. Pozwala na efektywne wykorzystanie oleju, bez niebezpieczeństwa używania oleju wyeksploatowanego lub wymiany oleju nadającego się jeszcze do eksploatacji. Oceny oleju dokonujemy po oznaczeniu wielu wskaźników, w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie normy i instrukcje.

ANALIZA OLEJÓW SMAROWYCH OBEJMUJE WSKAŹNIKI:

 • Lepkość kinematyczna w 40°C i 100°C
 • Wskaźnik lepkości
 • Gęstość
 • Barwa
 • Odporność na emulgowanie
 • Odporność na utlenianie
 • Zawartość inhibitora utlenienia
 • Zawartość wody
 • Zdolność oleju do wydzielania powietrza
 • Własności przeciwkorozyjne
 • Zanieczyszczenia mechaniczne metodą zliczania cząstek
 • i określanie klasy czystości oleju
 • Liczba kwasowa
 • Temperatura zapłonu
 • Odczyn wyciągu wodnego
 • Okres indukcyjny
 • Zawartość produktów starzenia
 • Pozostałość po spopieleniu
 • Mikroelementy
 • Pienienie olejów / trwałość piany