Certyfikacja wyrobów

Informujemy, iż w związku z zaprzestaniem przez Biuro Systemów Zarządzania i Ocen działalności w zakresie certyfikacji wyrobów, jednostka nie dokonuje już oceny jakości wyrobów, nadzorując jedynie do czasu wygaśnięcia ważności wydane wcześniej certyfikaty przydatności do instalowania w krajowej energetyce.

Decyzją Zarządu „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. wypowiedziano również kontrakt z PCA, w efekcie czego akredytacja AC 143 w zakresie certyfikacji zgodności wyrobów z dokumentami normatywnymi  od dnia 19.11.2012 r. została cofnięta. W związku z tym certyfikaty zgodności wydane w oparciu o przywołaną akredytację stały się nieważne.