VII_Konferencja_ZC

Strona startowa Konferencje Konferencja Zakładu Techniki Cieplnej
W dniach 5–7 maja 2014 roku w Gniewie odbyła się V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej „Procesy energetyczne pod kontrolą". Organizatorem tej odbywającej się w cyklu dwuletnim konferencji są Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, przedsiębiorstw energetycznych oraz różnych branż przemysłu (m.in. chemicznego, papierniczego, petrochemicznego, hutniczego i in.).

Podczas konferencji specjaliści ENERGOPOMIARU oraz zaproszeni eksperci poruszyli zagadnienia istotne z punktu widzenia bieżącej i przyszłej eksploatacji instalacji energetyki zawodowej i przemysłowej. Skierowane do uczestników wystąpienia miały na celu pomoc w zdobyciu niezbędnej wiedzy w zakresie optymalizacji procesów energetycznych.

Zakres tematyczny:

  • Uwarunkowania Prawne dla procesu wytwarzania i zużycia energii.
  • Poprawa sprawności procesów w energetyce zawodowej i przemysłowej.
  • Optymalizacja procesu wytwarzania i przesyłu ciepła.
  • Optymalizacja pracy układów pomocniczych w procesach wytwarzania energii i w produkcji przemysłowej.
  • Auditing energetyczny.

Program konferencji – do pobrania

Zaproszenie – do pobrania

Zapraszamy na VI edycję Konferencji Szkoleniowej Zakładu Techniki Cieplnej, która odbędzie się w 2016 roku.