VII_Konferencja_ZC

Strona startowa Konferencje Konferencja Zakładu Techniki Cieplnej

VI Konferencja Zakładu Techniki Cieplnej „Zarządzanie produkcją – identyfikacja, optymalizacja, planowanie"

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. organizują VI Konferencję Szkoleniową Zakładu Techniki Cieplnej pn. „Zarządzanie produkcją – identyfikacja, optymalizacja, planowanie", która odbędzie się w dniach 23–25 maja 2016 r. w Jeleniej Górze.

Zagadnienia obejmują takie tematy jak:

 • optymalizacja procesów energetycznych,
 • systemy zarządzania energią,
 • kontrola eksploatacji w elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii,
 • właściwa eksploatacja urządzeń głównych oraz pomocniczych w zakładach przemysłowych,
 • wymagania prawne, jakim muszą podporządkować się jednostki wytwórcze.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli:

 • central grup energetycznych,
 • elektrowni i elektrociepłowni zawodowych,
 • elektrociepłowni przemysłowych,
 • zakładów energetyki cieplnej,
 • zakładów produkcyjnych z różnych gałęzi przemysłu.

Specjaliści ENERGOPOMIARU zaprezentują referaty oparte na wynikach i wnioskach z licznych prac pomiarowych i doradczych. Doświadczeniami w zakresie zarządzania produkcją podzielą się również zaproszeni eksperci – przedstawiciele wytwórców i odbiorców energii oraz dostawcy technologii.

Sesje tematyczne:

 • Sesja I. Wyzwania dla energetyki
 • Sesja II. Technologie wobec nowych wyzwań
 • Sesja III. Zarządzanie produkcją – narzędzia informatyczne wspierające proces
 • Sesja IV. Optymalizacja procesów energetycznych
 • Sesja V. Audyting energetyczny – szansa czy formalny obowiązek?
 • Sesja VI. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w ujęciu lokalnym – problemy oraz optymalizacja

Celem konferencji jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu optymalnego zarządzania produkcją, która będzie mogła zostać wykorzystana przez uczestników podczas codziennej pracy.

Dotychczasowe edycje Konferencji Szkoleniowej Zakładu Techniki Cieplnej zostały pozytywnie ocenione przez uczestników za ciekawy i praktyczny zakres tematyczny, wysoki poziom merytoryczny referatów oraz udział specjalistów umożliwiający wymianę doświadczeń i poglądów.

 

 

Dokumenty do pobrania

Patronat medialny

 logo_energetyka

    Energetyka cieplna i zawodowa