Strona startowa O firmie Aktualności XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne „ENERGETYKA Bełchatów”

XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne „ENERGETYKA Bełchatów”

W dniach 4-6 września br. w Bełchatowie odbędzie się XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne "ENERGETYKA Bełchatów". Organizatorem jest BMP, a Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. pełnią rolę Partnera Merytorycznego wydarzenia.

W panelu wprowadzającym ze swoim referatem pt. "Program 200+. Dostosowanie bloków energetycznych do wymagań konkluzji BAT" wystąpi Prezes Zarządu Adam Smolik, a prezentację pt. "Doświadczenia z diagnostyki katalitycznych instalacji odazotowania spalin" wygłosi Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska Eugeniusz Głowacki oraz Grzegorz Werner z Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza.

Już teraz zapraszamy na stoisko ENERGOPOMIARU oraz zachęcamy do wysłuchania referatów naszych pracowników.