Strona startowa O firmie Aktualności Podsumowanie XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2017

Podsumowanie XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2017

W dniach 4-6 września 2017 r. w Bełchatowie odbyła się najważniejsza konferencja w branży energetycznej - Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2017. 19. edycja przyciągnęła ponad 700 uczestników, a w hali sportowej wystawiło swoje stoiska 75 firm z kraju i zagranicy.

Wśród uczestników wydarzenia były również Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o., które jednocześnie pełniły rolę Partnera Merytorycznego Sympozjum. W panelu wprowadzającym wystąpił Prezes Zarządu - Pan Adam Smolik - z prezentacją pt. "Program 200+. Dostosowanie bloków energetycznych do wymagań konkluzji BAT". Drugiego dnia konferencji swoje wystąpienie pt. "Doświadczenia z diagnostyki katalitycznych instalacji odazotowania spalin" miał Grzegorz Werner z Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza.

Jednocześnie ENERGOPOMIAR prezentował swoje usługi na stoisku, które cieszyło się niemałym zainteresowaniem, a przedstawiciele Spółki przeprowadzili szereg rozmów biznesowych.

stoiskostoiskostoisko

Miło nam również poinformować, że Tomasz Słupik - kierownik Działu Turbinowego - został nagrodzony statuetką Przyjaciela Redakcji magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa". Wyróżnienie to jest wręczane osobom, które – dzieląc się swoimi uwagami, radami, opiniami – czynnie uczestniczą w przygotowywaniu programów konferencji czy kolejnych wydań czasopism wydawnictwa BMP.

stoisko