Strona startowa O firmie Aktualności Konferencja Naukowo-Techniczna „Woda i ścieki w przemyśle"

Konferencja Naukowo-Techniczna „Woda i ścieki w przemyśle"

W dniach 24-25 października 2017 r. w Jachrance odbędzie się XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Woda i ścieki w przemyśle". Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo BMP.

Wśród zaproszonych prelegentów będą również przedstawiciele Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Antoni Litwinowicz z Zakładu Chemii i Diagnostyki wspólnie z prof. Marianem Turkiem i dr Jolantą Trojanowską (Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej) prezentować będą referat pt. "Usuwanie boru ze ścieków z mokrego odsiarczania spalin z zastosowaniem selektywnego sorbentu", natomiast Łukasz Kot z Działu Technologii Wody i Ścieków wystąpi z prezentacją pt. "Usuwanie jonu amonowego ze ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków IMOS".

Serdecznie zapraszamy!