Strona startowa O firmie Aktualności Nowa usługa Działu Technologii Wody i Ścieków

Nowa usługa Działu Technologii Wody i Ścieków

Dział Technologii Wody i Ścieków oferuje właścicielom obiektów energetycznych wyposażonych w instalacje mokrego odsiarczania spalin nową, kompleksową usługę. Nowatorskie rozwiązanie umożliwia usunięcie jonu amonowego ze ścieków oczyszczonych w oczyszczalni IMOS ze znacznie lepszymi efektami niż oferowane dotąd na rynku dostępne technologie. Stanowi ono optymalne rozwiązanie dla obiektów, w których poślizg amoniaku stanowi znaczący problem.

Zakres usługi:

  • Badania technologiczne i przedprojektowe ścieków z oczyszczalni ścieków IMOS
  • Budowa instalacji pilotażowej oraz przeprowadzenie badań w warunkach ruchowych
  • Opracowanie koncepcji instalacji docelowej w oparciu o wyniki z przeprowadzonych badań
  • Doradztwo techniczne  w procesie przetargowym (założenia techniczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
  • Kompleksowa usługa zabudowy instalacji do usuwania jonu amonowego ze ścieków
  • Uruchomienie i optymalizacja pracy instalacji
  • Ruch próbny i pomiary gwarancyjne
  • Nadzór technologiczny nad eksploatacją
  • Wykonanie instrukcji obsługi i przeszkolenie służb eksploatacyjnych

Więcej informacji na temat metody usuwania jonu amonowego ze ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków IMOS można znaleźć tutaj lub bezpośrednio kontaktując się z Działem Technologii Wody i Ścieków.