Strona startowa O firmie Aktualności Recertyfikacja świadectwa uznania laboratorium Działu Metaloznawstwa i Korozji

Recertyfikacja świadectwa uznania laboratorium Działu Metaloznawstwa i Korozji

Dział Metaloznawstwa i Korozji pozytywnie przeszedł proces oceny kompetencji laboratorium i uzyskał uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres metod badawczych objętych uznaniem:

  • badania wizualne,
  • badania penetracyjne,
  • badania magnetyczno-proszkowe,
  • badania ultradźwiękowe,
  • pomiary twardości metali,
  • badania metalograficzne,
  • pomiary długości.

Uznanie ważne jest do 12 października 2019 r.