Zapytanie ofertowe

W związku z planowanym przez „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. projektem pn. „Opracowanie i walidacja modelu nadzoru i kontroli eksploatacji bloku energetycznego z  predykcją stanów awaryjnych oraz wsparciem jego bieżącej optymalizacji”, który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego PBSE (Konkurs 6/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 zapraszamy zainteresowane osoby i podmioty do składania ofert na wymienione w załączniku usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – oświadczenie