Strona startowa O firmie Aktualności Cykl szkoleń przeprowadzanych przez specjalistów ENERGOPOMIARU

Cykl szkoleń przeprowadzanych przez specjalistów ENERGOPOMIARU

Specjaliści Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. zostali zaproszeni przez firmę International Trainings & Conferences do przeprowadzenia szeregu warsztatów szkoleniowych:

  • Eugeniusz Głowacki, dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska, przeprowadzi całodniowe warsztaty z zakresu pomiarów emisji w świetle wymagań wynikających z konkluzji BAT. Wśród poruszanych tematów będą m.in. zagadnienia związane z wymaganiami emisyjnymi według konkluzji BAT, metody ciągłych pomiarów emisji, wpływ systemów pomiarowych na pracę kotła, zabezpieczeń elektrofiltrów i urządzeń ochrony środowiska, a także nowe metody ograniczania emisji tlenków azotu i dwutlenku siarki.
    Szkolenie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. w Katowicach.
  • Antoni Litwinowicz, główny specjalista w Zakładzie Chemii i Diagnostyki, przeprowadzi całodniowe szkolenie dotyczące parametrów fizykochemicznych wody i pary na blokach parowych. Tematyka warsztatów to m.in.: przygotowanie wody do obiegu kotłowego-ciepłowniczego i chłodzącego, najnowsze rozwiązania i możliwości spełnienia wymagań BAT dla wody, pary i ścieków w energetyce, znaczenie właściwych parametrów dla bezawaryjnej pracy turbin oraz obniżenie ryzyka korozji instalacji kotła i urządzeń pomocniczych.
    Szkolenie odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r. w Katowicach.
  • Dariusz Janigacz, kierownik Działu Monitoringu Środowiska, będzie współprowadzącym warsztatów szkoleniowych pt. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do wymagań konkluzji BAT"i podzieli się swoją wiedzą z zakresu wniosków o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych, a także weryfikacji analiz konieczności przygotowania raportów konieczności lub raportów początkowych.
    Szkolenie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej organizatora.