Strona startowa O firmie Aktualności Wybór wykonawcy badań przemysłowych

Wybór wykonawcy badań przemysłowych

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. gen. J. Sowińskiego 3 informują, iż w związku z ogłoszonym w dniu 21 listopada 2017 r. zaproszeniem do składania ofert na wykonanie badań przemysłowych niezbędnych do realizacji projektu o roboczej nazwie: „Opracowanie i walidacja modelu nadzoru i kontroli eksploatacji bloku energetycznego z predykcją stanów awaryjnych oraz wsparciem jego bieżącej optymalizacji", który to projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego PBSE (Konkurs 6/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, wpłynęła jedna oferta podmiotu:

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
Jednostka bezpośrednio wykonująca badania: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. informują równocześnie, że postępowanie (zaproszenie do składania ofert) rozstrzygnięto i do realizacji badań obejmujących:
1) Opracowanie modelu numerycznego cieplno-przepływowego dla strefy palników.
2) Przeprowadzenie obliczeń CFD dla różnych scenariuszy prowadzenia kotła.
3) Opracowanie modelu przepływu spalin w strefie wymienników ciepła na podstawie modelu opracowanego dla strefy palników.
4) Przeprowadzenie obliczeń CFD dla różnych scenariuszy przepływu spalin.
5) Opracowanie modelu aproksymacyjnego/zredukowanego do przepływu spalin.
6) Walidacja modelu aproksymacyjnego oraz integracja modelu z kodem do diagnostyki.
został wybrany ww. Wykonawca.