VII_Konferencja_ZC

Strona startowa Konferencje Konferencja Zakładu Techniki Cieplnej

VII Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej pn. RYNEK (bez) MOCY

W dniach 16–18 maja 2018 r. w Zamku Ryn odbyła się VII Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej pn. „RYNEK (bez) MOCY. Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych". Zorganizowana przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. konferencja służyła poszerzeniu praktycznej wiedzy m.in. w zakresie zarządzania produkcją, podnoszenia sprawności wytwarzania energii czy dostosowania jednostek do zmian zachodzących w sektorze energetycznym oraz pozwoliła na wymianę doświadczeń specjalistów branży energetycznej.

Komitet Honorowy:

 • Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • Waldemar Szulc – Dyrektor Biura Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie
 • Stanisław Siedlecki – Dyrektor Departamentu Zarządzania Wytwarzaniem ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
 • Witold Kania – Główny Inżynier ds. Modernizacji Elektrowni PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Patronat Honorowy:

 • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Urząd Dozoru Technicznego

Patronat Medialny

 • Energetyka
 • Energetyka Cieplna i Zawodowa
 • Nowa Energia
 • CIRE

Konferencja zgromadziła 160 osób. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele krajowych koncernów energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz firm dostarczających produkty i usługi dla energetyki.

W ramach 4 bloków tematycznych wygłoszono 27 referatów związanych z zakresem tematycznym konferencji, który obejmował takie zagadnienia jak:

 • Rynek mocy – dostosowanie jednostek do wymagań rynku mocy a potencjalne korzyści wynikające z jego funkcjonowania.
 • Wyzwania dla krajowej energetyki okiem praktyków – konkluzje BAT, pakiet zimowy, stabilność systemu elektroenergetycznego w dobie współpracy jednostek wytwórczych z jednostkami OZE, network code (kodeks sieciowy), klastry energii, magazynowanie energii.
 • Regulacja bloków energetycznych – wpływ regulacyjnej pracy bloków na parametry emisyjne i sprawnościowe oraz właściwości materiałowe urządzeń.
 • Kontrola eksploatacji w elektrowniach i elektrociepłowniach.
 • Modernizacja urządzeń i instalacji energetycznych oraz przemysłowych w kontekście dostosowania do nowych wymagań prawnych i rynkowych.
 • Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zarządzania mediami.
 • Narzędzia informatyczne wspierające optymalizację procesów w energetyce cieplnej i zawodowej.
 • Audyty energetyczne przedsiębiorstw – podsumowanie realizacji pierwszego obowiązku i perspektywy następnego okresu czteroletniego; studium przypadku.
 • System białych certyfikatów wg znowelizowanej Ustawy o efektywności energetycznej oraz inne możliwości wsparcia inwestycji proefektywnościowych.
 • Systemy zarządzania energią wg normy ISO 50001 – doświadczenia z wdrażania systemów w energetyce i przemyśle.

Wykaz referatów w podziale na bloki tematyczne - do pobrania
Ciekawe i wartościowe merytoryczne prezentacje, przygotowane i wygłoszone przez osoby z rozległą wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym, a także szerokie grono specjalistów stworzyły niepowtarzalną okazję do dyskusji zarówno na sali obrad, jak i w kuluarach.

Zapraszamy na kolejną edycję Konferencji Szkoleniowej Zakładu Techniki Cieplnej, która odbędzie się w maju 2020 roku.

 

patronat Honorowy

PSE

Patronat medialny

logo_energetyka

Energetyka cieplna i zawodowa

CIRE_logo   ECiZ_logo