Strona startowa O firmie Aktualności Komunikat w sprawie struktury właścicielskiej ENERGOPOMIARU

Komunikat w sprawie struktury właścicielskiej ENERGOPOMIARU

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach informują, że w dniu 21.11.2018 r. została dokonana transakcja sprzedaży części udziału Spółki przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zmiana wartości udziału Wspólnika nie znalazła jeszcze odbicia w zapisach Krajowego Rejestru Sądowego i obecny zapis nie podaje stanu faktycznego w tej sprawie.

Aktualny stan właścicielski przedstawia się następująco:

struktura właścicielska EP

Po transakcji, z dniem 21.11.2018 r. żaden ze Wspólników nie jest w stosunku do ENERGOPOMIARU spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 lit. a Kodeksu spółek handlowych.
Zmiana wartości udziału PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest w trakcie uaktualniania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszelkie pytania dotyczące struktury właścicielskiej „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. należy kierować do Zarządu Spółki.

Dokument do pobrania