ios_6

Strona startowa Konferencje Doświadczenia eksploatacyjne instalacji </br>oczyszczania spalin

IX Forum Dyskusyjne „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin”

W dniach 2–5 kwietnia 2019 r. w Tatrzańskiej Łomnicy odbyło się IX Forum Dyskusyjne „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin". Zorganizowane przez „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. forum służyło poszerzeniu wiedzy z zakresu odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin, a także umożliwiło wymianę poglądów i doświadczeń specjalistom zajmującym się na co dzień eksploatacją instalacji oczyszczania spalin.

Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych, a także patronatem prasowym czasopism „Energetyka" i „Energetyka Cieplna i Zawodowa".

Konferencja zgromadziła 200 osób. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci krajowych koncernów energetycznych, elektrowni i elektrociepłowni, a także przedstawiciele firm budowlano-remontowych oraz dostarczających produkty i usługi dla sektora energetycznego.

W ramach 7 bloków tematycznych wygłoszono 33 referaty związane z zakresem tematycznym konferencji, który obejmował takie zagadnienia jak:

  • wymogi prawne w zakresie emisji zanieczyszczeń,
  • proces inwestycyjny budowy instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin,
  • problemy eksploatacyjne,
  • remonty, modernizacje oraz pomiary instalacji oczyszczania spalin,
  • nowoczesne technologie służące redukcji emisji zanieczyszczeń,
  • redukcja emisji rtęci,
  • zagospodarowanie ubocznych produktów spalania,
  • gospodarka wodna i analityka chemiczna dot. instalacji oczyszczania spalin.

Wykaz referatów w podziale na bloki tematyczne – do pobrania

Merytoryczne wystąpienia, przygotowane i wygłoszone przez prelegentów z bogatym doświadczeniem zawodowym, pozwoliły uczestnikom na zdobycie praktycznej wiedzy, a szerokie grono specjalistów umożliwiło wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów.
Zapraszamy na jubileuszową X edycję Forum Dyskusyjnego „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin", która odbędzie się w kwietniu 2021 roku.

Relacja z IX Forum Dyskusyjnego opublikowana w czasopiśmie „Energetyka" – do pobrania

 

Patronat Honorowy

PTEZ

Patronat prasowy

logo_energetyka
 
 logo_cire