konferencja_diagnostyka_chemia_energetyka

Strona startowa Konferencje Diagnostyka i chemia dla energetyki

Podsumowanie XII Forum Dyskusyjnego "Diagnostyka i chemia dla energetyki"

W dniach 22–24 maja 2019 r. w Szczyrku odbyło się XII Forum Dyskusyjne „Diagnostyka i chemia dla energetyki". Zorganizowane przez „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. wydarzenie służyło poszerzeniu wiedzy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, chemii energetycznej oraz diagnostyki materiałowej.

Konferencja objęta była merytorycznym patronatem Urzędu Dozoru Technicznego, a także patronatem prasowym czasopism „Energetyka" i „Energetyka Cieplna i Zawodowa" oraz "Inspektor Technika i Bezpieczeństwo".

Forum zgromadziło blisko 160 osób, a w spotkaniu uczestniczyli reprezentanci krajowych koncernów energetycznych, elektrowni i elektrociepłowni, dużych zakładów przemysłowych, a także przedstawiciele firm dostarczających produkty i usługi dla sektora energetycznego.

W ramach 3 paneli tematycznych wygłoszono 30 referatów związanych z zakresem tematycznym konferencji, który obejmował takie zagadnienia jak:

  • Innowacyjne technologie z zakresu gospodarki wodnej.
  • Kompleksowe rozwiązania dla gospodarki ściekowej w energetyce.
  • Nowoczesne rozwiązania z zakresu fizykochemii dla bloków energetycznych.
  • Trwałość eksploatacyjna urządzeń w zmiennych warunkach eksploatacji.

Wykaz referatów w podziale na bloki tematyczne – do pobrania.

Podsumowanie konferencji, które ukazało się w Biuletynie Naukowo-Technicznym  Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. (nr 3/271) w czasopiśmie "Energetyka" (9/2019) - do pobrania

Merytoryczne wystąpienia, przygotowane i wygłoszone przez prelegentów z bogatym doświadczeniem zawodowym, pozwoliły uczestnikom na zdobycie praktycznej wiedzy, a szerokie grono specjalistów umożliwiło wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów.

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję naszego Forum, które odbędzie się w maju 2021 r.

 

Patronat Merytoryczny

 

logo UDT

Patronat prasowy

logo_energetyka
logo_cire