VII_Konferencja_ZC

Strona startowa Konferencje Konferencja Zakładu Techniki Cieplnej

VIII Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej

ENERGETYKA 4.0

i inne wyzwania sektora w dobie transformacji
13–15 maja 2020 r., Zamek Janów Podlaski****

Zakres tematyczny

Tematem przewodnim VIII Konferencji Szkoleniowej Zakładu Techniki Cieplnej są wyzwania dla sektora energetyki zawodowej i przemysłowej w okresie transformacji. W pięciu blokach tematycznych omawiane będą następujące kwestie:

  • Transformacja sektora energetyki – kierunki rozwoju sektora, obecne i przyszłe wyzwania jednostek wytwórczych współpracujących z KSE, nowoczesne ciepłownictwo, zmiany klimatyczne.
  • Rynek mocy – funkcjonowanie jednostek rynku mocy na rynku wtórnym, potencjał mocowy, kodeksy sieciowe, klastry jako obszary samowystarczalne energetycznie.
  • Efektywność energetyczna i surowcowa – wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w gospodarce cyklu zamkniętego, wykorzystanie analizy egzergetycznej do określania efektywności surowcowej wytwarzania energii z różnych źródeł, obowiązkowy audyt energetyczny w 2020 roku, białe certyfikaty.
  • Energetyka gazowa jako element transformacji rynku wytwarzania – turbiny gazowe dla układów gazowo-parowych, rozliczanie paliwa na produkcję energii elektrycznej i ciepła, doświadczenia z budowy i eksploatacji BGP dużej mocy, aspekty związane z opracowywaniem SIWZ na dostawę BGP, doświadczenia z testów odbiorowych.
  • Optymalna praca urządzeń energetycznych – kontrola eksploatacji w elektrowniach i elektrociepłowniach z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, pomiary wydajności pomp cyrkulacyjnych IMOS, pomiary pomp wody chłodzącej, wsparcie prac pomiarowych i koncepcyjnych za pomocą modelowania matematycznego, technologie ORC, rozwiązania technologiczne poprawiające elastyczność bloków 200 MW.