Strona startowa O firmie Aktualności Pożegnanie Jana Uruskiego

Pożegnanie Jana Uruskiego

Z ogromnym żalem informujemy o śmierci dr. inż. Jana Uruskiego, pracownika ENERGOPOMIARU, zasłużonego energetyka, naszego Kolegi. Odszedł ceniony człowiek i zasłużony pracownik polskiej energetyki i ciepłownictwa.

Śp. Jan pozostanie w naszej pamięci jako osoba życzliwa, skromna, inteligentna, z wyjątkowym poczuciem humoru, zawsze chętnie dzieląca się swoją wiedzą i niosąca pomoc innym. Przez wiele lat pracy w ENERGOPOMIARZE zyskał szacunek oraz uznanie współpracowników.
Łącząc się w smutku z Rodziną zmarłego, pragniemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia w imieniu wszystkich pracowników ENERGOPOMIARU.

Od 2006 roku pracował w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju. W latach 1999–2005 pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora naczelnego Elektrociepłowni Zabrze S.A. Od 1993 do 1999 roku był prezesem Górnośląskiej Agencji Poszanowania Energii GRAPE Sp. z o.o., a wcześniej piastował stanowisko dyrektora naczelnego Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych w Katowicach. W latach 90. był Pełnomocnikiem Wojewody Katowickiego do spraw energii.
W 1990 roku ukończył studia podyplomowe „Tworzenie regionalnej polityki energetycznej" na Uniwersytecie w Grenoble (Francja). Odbył roczny staż naukowy w Moskiewskim Instytucie Energetycznym w Katedrze Elektrowni Atomowych. W 1972 roku rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej – początkowo jako asystent, a potem kolejno starszy asystent i adiunkt. Obronił tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinach: kotły, elektrownie cieplne i jądrowe.

W latach 1975–1986 jako biegły w zakresie kotłów wykonał szereg ekspertyz dla sądów.

W 2011 roku został powołany na członka Komisji Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Był współautorem poradnika „Jak planować energię w gminie" (1998) oraz podręcznika „Elektrownie cieplne i jądrowe" (1986), a także autorem publikacji na temat efektywności energetycznej.

W 2003 roku został odznaczony Medalem Zasłużonego dla Rozwoju Polskiej Energetyki.

Jan Uruski