Strona startowa O firmie Aktualności Już jutro ENERGOPOMIAR obchodzi swoje urodziny!

Już jutro ENERGOPOMIAR obchodzi swoje urodziny!

Historia powstania i przekształceń ENERGOPOMIARU nierozerwalnie wiąże się z rozwojem krajowej energetyki. W pierwszych latach po drugiej wojnie światowej polska energetyka nie miała ani zaplecza pomiarowo-badawczego, ani zorganizowanej kadry naukowo-technicznej. Która firma była pierwsza? Zakład Badań i Pomiarów ENERGOPOMIAR powołano go z dniem 1 sierpnia 1950 r. W 1963 r. wprowadzono nową, funkcjonującą do dziś nazwę: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR.

Największą rolę w utworzeniu ENERGOPOMIARU odegrał Profesor Lucjan Nehrebecki, którego wiedza i osobowość wywarły znamienny wpływ na ukształtowanie profilu działalności firmy. Profesor był też dyrektorem technicznym, a następnie dyrektorem naczelnym ENERGOPOMIARU.

Większość prac wykonywanych przez ENERGOPOMIAR w pierwszych dekadach działalności była pionierska – wymagała opracowania metodyki pomiarów, a często również zaprojektowania i wykonania aparatury pomiarowej. Badania, pomiary i diagnostyka bloków i urządzeń energetycznych, trawienie, chemiczne czyszczenie i dmuchanie parą, pomiary i doradztwo w zakresie ochrony środowiska, techniczna kontrola eksploatacji – wszystkie te usługi sięgają korzeni firmy.

Tradycja, bogate doświadczenie, znajomość elektrowni i elektrociepłowni, rzetelność i obiektywizm, dobre praktyki inżynierskie, a przede wszystkim – ludzie pracujący z pasją, to od lat najważniejsze wartości Spółki.

Naszej firmie życzymy co najmniej kolejnych 70 lat! Na koniec pozwolimy sobie zacytować wypowiedź jednego z naszych pracowników, który napisał:

W dobie obecnych zmian zachodzących w energetyce ENERGOPOMIAR postrzegam jako firmę, która jest świadoma postępujących procesów, dostosowuje się do nich oraz szuka nowych obszarów działalności. Pracując w ENERGOPOMIARZE można zdobywać nowe kompetencje, realizować swoje zainteresowania zawodowe i aktywnie działać w dynamicznie zmieniającej się branży energetycznej."

70_lat_logo