Strona startowa O firmie Aktualności Pożegnanie dr. inż. Edwarda Rzeczkowskiego

Pożegnanie dr. inż. Edwarda Rzeczkowskiego

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarł wieloletni pracownik ENERGOPOMIARU, Pan dr inż. Edward Rzeczkowski. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia w imieniu wszystkich pracowników naszej firmy.

Â

Pogrzeb odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w Kościele św. Antoniego (złożenie do grobu na cmentarzu centralnym o godz. 11.00).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Edward Rzeczkowski urodził się w 1934 roku. Był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej (1960 r.). W 1970 roku obronił tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Automatyki.

 

Pracę w ENERGOPOMIARZE rozpoczął w 1961 roku na stanowisku inżyniera automatyka. Dwa lata później objął stanowisko kierownika zespołu, a następnie kierownika pracowni badań układów automatycznej regulacji. Po 2000 roku pracował na stanowisku głównego specjalisty ds. automatyki w Dziale Automatyki i Pomiarów w Zakładzie Techniki Cieplnej.

Brał udział w pomiarach odbiorczych układów ARCM i UAR, pomiarach regulacyjności kotów, pracach opracowania i wdrożenia systemu obrony zasilania elektrycznego i parowego układów elektroenergetycznego i technologicznego przed blackoutem, uruchomieniach układów automatyki.

Był autorem wielu publikacji, głównie w czasopiśmie „Energetyka”, oraz referatów prezentowanych na różnych konferencjach, sympozjach i seminariach na temat pomiarów i automatyki w energetyce.