Strona startowa Materiały o firmie do pobrania

logo-energopomiar-do-pobraniaLogo Energopomiaru jest znakiem towarowym zarejestrowanym, chronionym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Logo firmy po raz pierwszy zostało zgłoszone do polskiego Urzędu Patentowego w 1975 r., a rok później uzyskało świadectwo ochronne. Pierwsza rejestracja w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) odbyła się w 2005 r. W 2008 r. do OHIM zostało zgłoszonych sześć obowiązujących wersji znaku firmowego: trzy słowno-graficzne oraz trzy znaki graficzne w kolorach: czarny, biały i niebieski. Zastrzeżone, dopuszczalne wersje logo w załączeniu.