Strona startowa O firmie

O firmie

Misja Energopomiaru: Doskonalimy procesy inwestycyjne i eksploatacyjne w wytwarzaniu, przesyle i użytkowaniu energii elektrycznej dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ekonomii i stanu środowiska naturalnego.

Energopomiar to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Firma prowadzi działalność poprzez następujące jednostki organizacyjne:

Energopomiar świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dotyczące procesów, układów i urządzeń energetycznych, cieplno – mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska. Nasza działalność obejmuje również analizy chemiczne i fizykochemiczne, a także doradztwo w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi oraz usługi Inżyniera Kontraktu.

Podejmujemy się realizacji nowych prac doradczych i badawczych, które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby rynku. Obok pomiarów i badań doradzamy naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją, efektywnością energetyczną, spełnianiem limitów emisyjnych, budową nowych mocy wytwórczych.

Audyty efektywności energetycznej, usługi związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz z odnawialnych źródeł energii, sprawozdania do PRTR, dokumentacje aplikacyjne o dotacje unijne - to przykłady zagadnień, o które została poszerzona oferta Energopomiaru w ostatnich latach. Obecnie spółka przygotowuje się do rozwoju usług w nowych dziedzinach, m.in. energetyce jądrowej i czystych technologiach węglowych.

 

ep_jakosc_i_doswiadczenie

Co nas wyróżnia:
 • szeroki zakres usług oraz referencje
 • doświadczona i wykwalifikowana kadra inżynierska
 • nowoczesna aparatura pomiarowo – badawcza i mobilne laboratoria
 • akredytacje i uprawnienia gwarantujące najwyższą jakość usług

 

Klienci

Energopomiar realizował prace we wszystkich polskich elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych oraz w większości elektrociepłowni przemysłowych. Spółka świadczy również usługi na rzecz klientów z różnych branż sektora przemysłu, ciepłownictwa oraz sektora gospodarki komunalnej.

Referencje firmy obejmują także prace realizowane za granicą: w Czechach, Słowacji, Niemczech, Węgrzech, Słowenii, Serbii, Bułgarii, Grecji, Turcji, Białorusi, Algierii, Egipcie, Indiach, Iraku, Iranie, Libii, Maroku, Pakistanie, na Litwie.

Pracownicy

Energopomiar od lat szczyci się wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską i specjalistami wielu dziedzin. Wiedza, doświadczenie i doskonała znajomość obiektów polskiej energetyki to nasza przewaga konkurencyjna. Obecnie firma zatrudnia ok. 270 pracowników.

W ciągu 60 lat działalności Energopomiaru, nasi pracownicy zgłosili do Urzędu Patentowego wiele rozwiązań, które uzyskały ochronę prawną w postaci patentu lub wzoru użytkowego oraz opublikowali w prasie fachowej kilkaset artykułów dotyczących pełnego obszaru zagadnień branżowych, występujących w energetyce krajowej.

 

Współpraca

Z korzyścią dla rozwoju polskiej myśli technicznej Energopomiar współpracuje z instytutami naukowymi, uczelniami i innymi organami publicznymi.

Energopomiar działa aktywnie na forum różnych organizacji i stowarzyszeń. Firma i jej pracownicy są członkami lub przedstawicielami:

 • Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska,
 • Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB,
 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 • Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych,
 • Stowarzyszenia Klaster 3x20,
 • Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
  • KT 6 ds. Systemów Zarządzania
  • KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych,
  • KT 121 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne,
  • KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce,
  • KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych,
  • KT 257 ds. Metrologii Ogólnej.

Pracownicy Spółki uczestniczą w pracach Grup Roboczych Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Firma współpracuje również z Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych.

ep_jakosc_i_doswiadczenie