Strona startowa O firmie Historia firmy

Historia firmy

energopomiar_historia_firmyHistoria rozwoju Energopomiaru, od firmy świadczącej głównie prace pomiarowe do nowoczesnej spółki podejmującej się specjalistycznych prac doradczych, nierozerwalnie wiąże się z rozwojem i przekształceniami krajowej energetyki.

Przez ponad 60 lat działalności oferta Energopomiaru była i jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w energetyce. Najważniejsze kierunki działalności Energopomiaru znajdują swoje odbicie już w początkach istnienia firmy. Badania, pomiary i diagnostyka bloków i urządzeń energetycznych, instalacji ochrony powietrza, trawienie, chemiczne czyszczenie i dmuchanie parą, doradztwo i pomiary w zakresie eksploatacji urządzeń, ochrony środowiska, techniczno - ekonomiczna kontrola eksploatacji – wszystkie te usługi sięgają korzeni Energopomiaru i wciąż są rozwijane, dostosowywane do aktualnych przepisów prawa lub zmian w technologii.

Przeczytaj artykuł na temat historii firmy - więcej

Najważniejsze daty z historii firmy:

 • Z dniem 1 sierpnia 1950 r. na bazie Centralnego Laboratorium Energetyki w strukturze Zakładów Budowy Elektrowni Energobudowa powołano Zakład Badań i Pomiarów Energopomiar.
 • W 1952 r. Minister Energetyki nadał Energopomiarowi status i uprawnienia samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego. Przedmiotem działalności były pomiary cieplne i elektryczne w elektrowniach oraz zakładach sieciowych, prowadzenie laboratorium cieplnego, elektrycznego i chemicznego oraz wdrażanie postępu technicznego w energetyce. W tym samym roku funkcję Dyrektora Technicznego objął profesor Lucjan Nehrebecki, późniejszy Dyrektor Naczelny Energopomiaru.
 • W 1963 r. została wprowadzona nowa nazwy firmy: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR.
 • W 1964 r. Minister Górnictwa i Energetyki określił nowy zakres działalności Energopomiaru, obejmujący m.in. kompleksowe prace techniczno-usługowe i badawczo-doświadczalne w zakresie postępu technicznego w energetyce oraz modernizacji i eksploatacji urządzeń energetycznych.
 • W 1974 r. w Energopomiarze został powołany Zakład Doświadczalny Ochrony Środowiska w Energetyce.
 • W 1991 r. Energopomiar został przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
 • Od 1991 r. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • W 1992 r. działalność objętą zakresem pracy Zakładu Elektryki i Gospodarki Elektroenergetycznej podjęły dwie nowe spółki z o.o.: PUE Energotest-Energopomiar i ZPBE Energopomiar-Elektryka.
 • W 1995 r. udziałowcami ENERGOPOMIARU obok Skarbu Państwa stali się: PSE SA, 13 elektrowni zawodowych, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, pracownicy.
 • W 1997 r. zostało utworzone Biuro Usług Kompleksowych, prowadzące usługi Inżyniera Kontraktu i kompleksowego doradztwa inwestycyjnego (obecnie: biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego).
 • W 2008 r. ENERGOPOMIAR sprzedał udziały w Przedsiębiorstwie Usług Elektroenergetycznych Energotest - Energopomiar Sp. z o.o. spółce Elektrobudowa SA.