ios_6

Strona startowa Konferencje Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. po raz szósty zorganizowały Forum Dyskusyjne „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji odsiarczania spalin". Konferencja odbyła się w dniach 16–19 kwietnia 2013 r. w Tatrzańskiej Łomnicy. Zakres tematyczny konferencji obejmował takie zagadnienia jak:

  • Aspekty prawne związane z ochroną powietrza, standardy emisyjne.
  • Proces inwestycyjny – planowanie i realizacja.
  • Odsiarczanie i odazotowanie spalin – metody, technologie, zagadnienia eksploatacyjne.
  • Redukcja emisji rtęci.
  • Remonty i modernizacje instalacji odsiarczania spalin.
  • Gospodarka wodno-ściekowa.
  • Produkty i odpady z procesów odsiarczania.

Organizowane w cyklu dwuletnim Forum służy poszerzeniu wiedzy, a także pozwala na wymianę poglądów i doświadczeń specjalistów zawodowo zajmujących się odsiarczaniem.

Referaty prezentowane przez specjalistów ENERGOPOMIARU oparte są na doświadczeniach z prac pomiarowych i doradczych w zakresie odsiarczania i odazotowania spalin. Podczas konferencji problemy eksploatacyjne, zagadnienia związane z modernizacjami i inwestycjami prezentują również elektrownie i przedsiębiorstwa przemysłowe – właściciele instalacji odsiarczania lub odazotowania, a także producenci, dostawcy technologii, firmy remontowe i wykonawcze. Tak dobrani prelegenci są gwarancją ciekawych referatów, a ich wystąpienia są przyczynkiem do dyskusji między uczestnikami zarówno podczas obrad, jak i w kuluarach.

Wykaz referatów w podziale na bloki tematyczne - do pobrania 

Zaproszenie - do pobrania 

Relacja z VI Forum Dyskusyjnego Doświadczenia eksploatacyjne instalacji odsiarczania spalin" - do pobrania

Zapraszamy na kolejną edycję konferencji w 2015 roku.


 

Patronat Honorowy

IGEiOS


  PTEZ

 PTEZ

Patronat prasowy

logo_energetyka
 logo_nowa_energia
 logo_cire