Strona startowa O firmie Działalność społeczna

Działalność społeczna

energopomiar_dzialalnosc_spolecznaEnergopomiar wspiera organizacje działające na rzecz społeczności lokalnej oraz stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność społeczną o charakterze ogólnopolskim. Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby dzieci – zwłaszcza tych z domów dziecka oraz chorych, potrzebujących środków na leczenie i rehabilitację. Dlatego priorytetowo traktujemy wszystkie te inicjatywy, dzięki którym dzieci - porzucone, niepełnosprawne, niewidome, z porażeniem mózgowym - mogą częściej się uśmiechać. W ostatnich latach firma wzięła udział w kilku akcjach charytatywnych, które polegały na organizacji wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, Wigilii i Dnia Dziecka oraz przygotowania wyprawek szkolnych.

Nasze wsparcie w ostatnich latach otrzymały organizacje: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Fundacja PROVENTUS, Fundacja na rzecz
Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, SOS Wioski Dziecięce, II Zespół Kuratorskiej Służby ds. Rodzinnych i Nieletnich, Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SŁONECZKO.

Kilkukrotnie nasza firma otrzymała tytuł Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Gliwicach.
Uczestniczymy również w projektach kulturalno-oświatowych. Co roku przekazujemy dotacje na Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej” w Gliwicach.

W 2009 roku Energopomiar był sponsorem Balu Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wspieraliśmy również projekt PoznajGliwice.pl - II edycję wakacyjnych warsztatów dla młodzieży, zorganizowany przez Stowarzyszenie Instytut Promocji Aktywności Społecznej.

Na początku 2012 r. wsparliśmy finansowo pięcioro podopiecznych Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej. Czworgu z nich zostały pokryte koszty leczenia i rehabilitacji, a jeden z podopiecznych otrzymał dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego. więcej na stronie Fundacji