Strona startowa Oferta usług

Oferta usług

ENERGOPOMIAR oferuje prace pomiarowe, badawcze i doradcze w dziedzinach:
  • ochrona środowiska,
  • gospodarka cieplna i paliwowa,
  • gospodarka wodno – ściekowa,
  • chemia energetyczna i badania metaloznawcze,
  • analizy chemiczne i fizykochemiczne,
  • systemy pomiarów fizykochemicznych,
  • zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

Nasi Klienci to przede wszystkim elektrownie i elektrociepłownie zawodowe oraz elektrociepłownie przemysłowe. Spółka świadczy również usługi dla wielu branż sektora przemysłowego (przemysł: chemiczny, papierniczy, rafineryjny, cementowy, wydobywczy i in.), ciepłownictwa oraz sektora komunalnego.

baner_cont_jakosc-i-doswiadczenie

Szczegółowa oferta usług została przedstawiona w podziale na jednostki organizacyjne Spółki: