Strona startowa Oferta usług Zakład Techniki Cieplnej Dział Analiz Gospodarki Energetycznej

Dział Analiz Gospodarki Energetycznej

Ogólny zakres działań Działu Analiz Gospodarki Energetycznej:

 • Analizy i ekspertyzy zbiorcze i indywidualne gospodarki energetycznej.
 • Bilanse energetyczne i analizy procesów technologicznych.
 • Opinie i ocena dokumentacji projektowej, eksploatacyjnej, projektów racjonalizatorskich.
 • Analizy zmian efektywności wytwarzania według czynników powodujących główne straty paliwa.
 • Rozliczenie zużycia i oszczędności paliw.
 • Określanie i analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
 • Przeprowadzanie audytów energetycznych.
 • Doradztwo techniczne i ekspertyzy w zakresie nowych technologii.
 • Analizy niepewności.
 • Opracowywanie metodyk i instrukcji wynikających z obowiązujących wymagań prawnych.
 • TKE - wdrożenia systemów bilansowania i nadzoru eksploatacji.

Kontakt


Dział Analiz Gospodarki Energetycznej
Kierownik: Piotr Plis
tel. 32 237 63 20
fax 32 237 63 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Opinie dotyczące dokumentacji projektowej, eksploatacyjnej, projektów racjonalizatorskich

 • Analizy założeń techniczno-ekonomicznych i obliczenia efektów ekonomicznych zastosowania projektu wynalazczego.
 • Opinie nt. opłacalności zakupów inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych, skutków ekonomicznych i utraconych korzyści.
 • Oceny metod działania w poszczególnych obszarach gospodarki energetycznej wraz z kontrolą poprawności obiegu dokumentacji.
 • Oceny, bilanse i analizy sprawnościowe na podstawie danych historycznych.
 • Opinie na temat możliwości osiągania określonych wskaźników oraz wyjaśnianie rozbieżności względem dostaw na podstawie dokumentacji eksploatacyjnej.
 • Ekspertyzy dotyczące gospodarki energetycznej, procesów technologicznych, stanu technicznego i warunków pracy urządzeń

  • Analizy kształtowania się wskaźników zużycia energii chemicznej paliwa w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych – opracowania zbiorcze, edytowane co pół roku od 1981 r., obejmujące podmioty energetyki zawodowej.
  • Analiza i określenie zużycia paliwa oraz wskaźników zużycia paliwa do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przez poszczególne urządzenia.
  • Analiza wpływu zmian sprawności wewnętrznej turbin w cyklach międzyremontowych na zużycie paliwa.
  • Wyznaczenie maksymalnej i minimalnej mocy elektrycznej i cieplnej w normalnych warunkach pracy, na podstawie danych ruchowych, z uwzględnieniem planów remontowych.
  • Ocena efektywności rozdziału obciążeń.
  • Rachunek błędów dla obecnie stosowanych i przewidywanych metod rozliczania paliwa.
  • Ocena wpływu jakości węgla na koszty produkcji.
  • Analiza kosztów wytwarzania ciepła w postaci pary i wody przy uwzględnieniu istniejącej technologii.
  • Analiza i metodyka wyznaczania kosztów usług systemowych, rezerw mocy, strat rozruchowych, prace związane z rynkami energii.
  • Rozliczenie zużycia i oszczędności paliw, rozdział kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

  Oceny opłacalności przedsięwzięć modernizacyjnych

  • Ocena efektów zastosowania instalacji do obniżenia temperatury spalin wylotowych z kotła.
  • Ocena efektów pracy układów optymalizacji spalania z zastosowaniem sieci neuronowych.
  • Ocena efektów modernizacji układu automatyki na bloku.
  • Określenie wzrostu kosztów wytwarzania oraz pogorszenia się wskaźników wskutek zmian w układzie chłodzenia.
  • Analiza i ocena efektywności wtórnego spalania żużla w kotłach.
  • Analiza możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne i określenie ich optymalnego poziomu.
  • Analizy kształtowania się zmian wskaźników techniczno-ekonomicznych spowodowanych modernizacją.

  Benchmarking dla poszczególnych bloków, urządzeń lub względem innych elektrowni

  • Porównanie obiektów pod względem określonych wskaźników energetycznych i kosztowych.
  • Porównanie sprawności technicznej i organizacyjnej.
  • Zastosowanie odpowiednich współczynników korekcyjnych dla uwzględnienia różnic pomiędzy obiektami.
  • Ranking obiektów oraz określenie swojego miejsca na rynku.
  • Określenie wniosków i konkretnych propozycji.

  Analizy niepewności

  • Określenie poziomu dokładności wyznaczania zużycia paliwa (metody bezpośrednie i pośrednie – wskaźnikowe.
  • Wskazanie elementów charakteryzujących się najwyższą niepewnością i przedstawienie działań zmniejszających niepewność obliczeń (zwiększających dokładność).
  • Obliczenia za dowolne okresy (np. miesiąca, kwartału, półrocza, roku).

  Opracowywanie metodyk i instrukcji

  • Gospodarka paliwowa i energetyczna.
  • Kogeneracja (w tym opracowanie dokumentacji do uzyskania koncesji).
  • Monitorowanie wielkości emisji CO2 (w tym opracowanie dokumentacji do wniosków o wydanie zezwolenia na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji, bądź zmianę w zatwierdzonych wnioskach).

  TKE - wdrożenia kompleksowych systemów bilansowania i nadzoru eksploatacji

  • System bilansowania i nadzoru eksploatacji z wykorzystaniem metodyki techniczno–ekonomicznej kontroli eksploatacji TKE® dla elektrowni lub elektrociepłowni konwencjonalnych.
  • System bilansowania i nadzoru eksploatacji dla układów parowo-gazowych.
  • System techniczno-ekonomicznej kontroli i oceny efektywności remontów.
  • System symulacji wskaźników techniczno-ekonomicznych – uwzględnienie wpływu zmian wybranych parametrów na wskaźniki i koszty zmienne.
  • System planowania pracy elektrowni i elektrociepłowni – moduły symulacyjne i testowe.
  • System kontroli potrzeb własnych.
  • System bilansowania dla zakładów przemysłowych.
  System dostarcza informacji o wielkości, miejscach i przyczynach występowania strat energetycznych pomocnych dla ograniczenia strat i optymalizacji pracy bloków poprzez:
  • systematyczną kontrolę i ocenę stanu technicznego urządzeń energetycznych,
  • poprawność prowadzenia ruchu,
  • planowanie pracy stosownie do obecnej i przewidywanej sytuacji,
  • właściwe zarządzanie produkcją, poprawność prowadzenia ruchu, podejmowanie decyzji odnośnie prowadzenia optymalnej gospodarki remontowej i przedsięwzięć racjonalizacyjnych.
    Docelowo system umożliwia optymalizację pracy bloków, pomoc w zarządzaniu produkcją i planowaniu pracy.
    Systemy są narzędziem ułatwiającym tworzenie zintegrowanego, nowoczesnego systemu zarządzania procesami wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
    Możliwe jest rozszerzanie zakresu systemu oraz jego aktualizacja w związku z wprowadzaną modernizacją urządzeń i systemów komputerowych przy zachowaniu porównywalności wyników obliczeń. Systemy dedykowane są dla poszczególnych obiektów, z dostosowaniem do ich specyficznych uwarunkowań, z uwzględnieniem istniejącej platformy informatycznej.
    Sposób zbierania danych do obliczeń dostosowuje się do istniejącego lub projektowanego systemu rejestracji i wyposażenia w aparaturę kontrolno-pomiarową. Obliczenia systemu wykonywane są dla poszczególnych urządzeń, grup urządzeń oraz łącznie dla całego obiektu.

    Na opracowanie i realizację systemu składają się m.in.:
   • Opracowanie algorytmów zbierania i weryfikacji danych oraz algorytmów obliczeniowych.
   • Oprogramowanie systemu z wykorzystaniem technologii internetowych, opracowanie baz danych.
   • Nadzór autorski i pomoc przy wdrażaniu systemu do eksploatacji.
   • Usługa realizowana jest przez zespół Działu Analiz Gospodarki Energetycznej oraz Dział Turbinowy