Aktualności
Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

XI Konferencja "Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym"

W dniach 4-6 czerwca br. w Gdyni odbędzie się XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym". Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo BMP, a Gospodarzem Honorowym została Grupa LOTOS S.A.

Wśród zaproszonych prelegentów będzie Artur Jasiński - Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki. Swoje wystapienie pierwszego dnia konferencji poświęci problematyce podejścia do diagnostyki kotłów i rurociągów wysokoprężnych w świetle wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego. Prezentacja ta będzie miała miejsce w Sesji 1: Czy jestem na czasie? Nowoczesne utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych.

Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Organizatora.

Zapraszamy do udziału!

   

XXIV Kongres Użytkowników Pomp

W dniach 10-11 maja 2018 r. w Bełchatowie odbędzie się XXIV Kongres Użytkowników Pomp. Organizatorem wydarzenia jest wydawnictwo BMP.

Wśród zaproszonych prelegentów będzie również przedstawiciel Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Tomasz Słupik - kierownik Działu Turbinowego w Zakładzie Techniki Cieplnej wygłosi referat pt. "Pomiary pomp na stanowisku pracy - aspekty problematyczne a rzeczywista niepewność pomiaru" w części dotyczącej optymalizacji układu pompowego. Natomiast drugiego dnia weźmie udział w debacie pn. "Układ pompy to nie tylko POMPA".

Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej Organizatora.

Serdecznie zapraszamy!

   

Seminarium Dyrektorów Technicznych i Szefów Remontów „Stan techniczny urządzeń a obowiązek mocowy”

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie organizuje w dniach 17–18 kwietnia br. Seminarium Dyrektorów Technicznych i Szefów Remontów „Stan techniczny urządzeń a obowiązek mocowy". Konferencja odbędzie się w Warszawie, a wśród uczestników nie zabraknie również Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Prezentację pt. "Rynek mocy: niezależna ekspertyza – podejście praktyczne" wygłosi Dyrektor Techniczny Pan Robert Witek oraz kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej w Zakładzie Techniki Cieplnej Pan Piotr Plis.

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.rynekmocy.com, na której można znaleźć informacje dotyczące usług doradczych przy przygotowaniu do certyfikacji ogólnej, analizy zasadności uczestnictwa w rynku mocy, przygotowaniu do certyfikacji do aukcji głównej czy opracowaniu niezależnej ekspertyzy.

   

XXV Sympozjum Naukowo-Techniczne „Wiosenne Spotkanie Ciepłowników”.

W dniach 24–26 kwietnia 2018 r. w Zakopanem odbędzie się XXV Sympozjum Naukowo-Techniczne „Wiosenne Spotkanie Ciepłowników".

Wśród uczestników konferencji będą również przedstawiciele Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Swoje wystąpienie pt. "Systemy kontroli parametrów techniczno-ekonomicznych urządzeń energetycznych – praktyczne aspekty efektywnego monitoringu" przedstawi kierownik Działu Turbinowego w Zakładzie Techniki Cieplnej Pan Tomasz Słupik.

Już teraz serdecznie zapraszamy.