Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

alt

Pożegnanie dr. inż. Edwarda Rzeczkowskiego

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarł wieloletni pracownik ENERGOPOMIARU, Pan dr inż. Edward Rzeczkowski. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia w imieniu wszystkich pracowników naszej firmy.

Â

Pogrzeb odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w Kościele św. Antoniego (złożenie do grobu na cmentarzu centralnym o godz. 11.00).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Rzeczkowski urodził się w 1934 roku. Był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej (1960 r.). W 1970 roku obronił tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Automatyki.

 

Pracę w ENERGOPOMIARZE rozpoczął w 1961 roku na stanowisku inżyniera automatyka. Dwa lata później objął stanowisko kierownika zespołu, a następnie kierownika pracowni badań układów automatycznej regulacji. Po 2000 roku pracował na stanowisku głównego specjalisty ds. automatyki w Dziale Automatyki i Pomiarów w Zakładzie Techniki Cieplnej.

Brał udział w pomiarach odbiorczych układów ARCM i UAR, pomiarach regulacyjności kotów, pracach opracowania i wdrożenia systemu obrony zasilania elektrycznego i parowego układów elektroenergetycznego i technologicznego przed blackoutem, uruchomieniach układów automatyki.

Był autorem wielu publikacji, głównie w czasopiśmie „Energetyka”, oraz referatów prezentowanych na różnych konferencjach, sympozjach i seminariach na temat pomiarów i automatyki w energetyce.

   
zyczenia_swiateczne

Życzenia świąteczne

Pełnych ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia, pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Zarząd i Pracownicy
Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki
"ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o.

   

Zmiany na stanowiskach dyrektorskich

Informujemy, że z dniem 11 grudnia 2020 roku nastąpiły następujące zmiany w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o.:

  • Tomasz Słupik obejmuje stanowisko Dyrektora Technicznego,
  • Marcin Mroncz obejmuje stanowisko Dyrektora Strategii i Rozwoju,
  • Robert Sic obejmuje stanowisko Dyrektora Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego.
   
Robert_Witek

Komunikat o zmianie na stanowisku Prezesa Zarządu „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

W dniu 10 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. podjęła uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu XI kadencji Pana Adama Smolika.

Z dniem 11 grudnia 2020 roku funkcję Prezesa Zarządu XI kadencji objął Pan Robert Witek.

Robert Witek

W Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. pracuje od 2000 roku. W dniu 10 grudnia 2020 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Wcześniej przez 10 lat pełnił funkcję Dyrektora Technicznego.

Jako Dyrektor Techniczny odpowiadał za sprzedaż i rozwój pięciu jednostek organizacyjnych ENERGOPOMIARU, tj. Zakładu Techniki Cieplnej, Zakładu Chemii i Diagnostyki, Zakładu Ochrony Środowiska, Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego oraz Centralnego Laboratorium.

W latach 2007–2009 był kierownikiem Zespołu Inżyniera Kontraktu Budowy Bloku 460 MW w PKE S.A. Elektrownia Łagisza, realizowanego w układzie wyspowym.

Karierę w „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. rozpoczął w 2000 roku od stanowiska inżyniera pomiarowego, a w 2001 roku został kierownikiem Działu Turbinowego, gdzie zarządzał zespołem pracowników oraz prowadził nadzór merytoryczny w zakresie badań eksploatacyjnych oraz diagnostyki turbin wraz z ich urządzeniami pomocniczymi, układów chłodzenia i pomp. Koordynował oraz realizował prace pomiarowe i doradcze w większości polskich elektrowni i elektrociepłowni.

W latach 1999–2000 pracował w firmie zajmującej się wykonawstwem w obszarze rurociągów wody i ścieków, a wcześniej był zatrudniony jako asystent (student doktorant) w Zakładzie Cieplnych Maszyn Przepływowych Politechniki Śląskiej, gdzie w okresie 1998–1999 prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu termodynamiki, siłowni i obiegów parowych, a także nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

W 1998 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku „Czyste technologie energetyczne", prowadzonym przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Jest absolwentem Studium Menadżerskiego opartego o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej (2007). Ukończył szereg szkoleń z obszaru zarządzania projektami inwestycyjnymi i prawa zamówień publicznych.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. Czas wolny poświęca na swoje pasje: nurkowanie, narciarstwo i podróże.