Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

Oferta dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem monitorowania i raportowania wielkości emisji CO2

Zapraszamy do skorzystania z usług Centralnego Laboratorium w zakresie analiz paliw i odpadów paleniskowych wykorzystywanych do określania emisji dwutlenku węgla zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów objętych obowiązkiem monitorowania i raportowania wielkości emisji CO2. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie badań oraz rzetelne wyniki przeprowadzanych przez nas analiz.

Działające w strukturze Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Centralne Laboratorium od blisko 60 lat wykonuje badania paliw stałych, wtórnych oraz odpadów dla największych elektrowni systemowych, PEC-ów, zakładów chemicznych, przemysłu papierniczego, spożywczego, drzewnego, produkcji płyt drewnopochodnych, cementowo-wapiennego, jak i przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż z sektora MŚP.

Więcej informacji o usłudze można znaleźć tutaj.

   

Wybór wykonawcy badań przemysłowych

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. gen. J. Sowińskiego 3 informują, iż w związku z ogłoszonym w dniu 21 listopada 2017 r. zaproszeniem do składania ofert na wykonanie badań przemysłowych niezbędnych do realizacji projektu o roboczej nazwie: „Opracowanie i walidacja modelu nadzoru i kontroli eksploatacji bloku energetycznego z predykcją stanów awaryjnych oraz wsparciem jego bieżącej optymalizacji", który to projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego PBSE (Konkurs 6/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, wpłynęła jedna oferta podmiotu:

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
Jednostka bezpośrednio wykonująca badania: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. informują równocześnie, że postępowanie (zaproszenie do składania ofert) rozstrzygnięto i do realizacji badań obejmujących:
1) Opracowanie modelu numerycznego cieplno-przepływowego dla strefy palników.
2) Przeprowadzenie obliczeń CFD dla różnych scenariuszy prowadzenia kotła.
3) Opracowanie modelu przepływu spalin w strefie wymienników ciepła na podstawie modelu opracowanego dla strefy palników.
4) Przeprowadzenie obliczeń CFD dla różnych scenariuszy przepływu spalin.
5) Opracowanie modelu aproksymacyjnego/zredukowanego do przepływu spalin.
6) Walidacja modelu aproksymacyjnego oraz integracja modelu z kodem do diagnostyki.
został wybrany ww. Wykonawca.

   

XXIV Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2018

W dniach 31 stycznia 1 lutego 2018 r. w Płocku odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w branży chemicznej - XXIV Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2018. Organizatorem konferencji jest Wydawnictwo BMP. Wśród uczestników wydarzenia będą również Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Swoją prezentację pt. „Nowe rozporządzenie glebowe – weryfikacja dostępnej bazy danych, wykonanie nowych badań i wykorzystanie w przygotowaniu projektów planów remediacji" wygłosi w Panelu III Michał Sitko z Działu Monitoringu Środowiska. Serdecznie zapraszamy!

   

Konferencja „Uzdatnianie wody dla przemysłu – technologie i urządzenia”

W dniach 24-25 stycznia br. w Opolu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Uzdatnianie wody dla przemysłu – technologie i urządzenia". Organizatorem wydarzenia jest SEEN Technologie Sp. z o.o. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole. Na zaproszenie Organizatorów swoją prezentację „Przegląd technologii uzdatniania wody" przedstawi Janusz Skwara z Działu Technologii Wody i Ścieków. Konferencja odbędzie się w Hotelu Mercure. Serdecznie zapraszamy!