Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł

W dniach 19-20 lutego w Katowicach odbędzie się XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. Jest to jedno z ważniejszych w branży wydarzeń, podczas którego poruszone zostaną najważniejsze kwestie związane z ochroną środowiska z perspektywy energetyki, ciepłownictwa i przemysłu.

Jednym z prelegentów podczas konferencji będzie Łukasz Kot - kierownik Działu Technologii Wody i Ścieków. Jego referat pt. „Optymalizacja oczyszczalni IMOS krokiem do spełnienia konkluzji BAT" zostanie wygłoszony pierwszego dnia wydarzenia w panelu dotyczącym nowoczesnych technologii. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Więcej informacji dotyczących teog wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora.

   
struktura właścicielska EP

Komunikat w sprawie struktury właścicielskiej ENERGOPOMIARU

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach informują, że w dniu 21.11.2018 r. została dokonana transakcja sprzedaży części udziału Spółki przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zmiana wartości udziału Wspólnika nie znalazła jeszcze odbicia w zapisach Krajowego Rejestru Sądowego i obecny zapis nie podaje stanu faktycznego w tej sprawie.

Aktualny stan właścicielski przedstawia się następująco:

Po transakcji, z dniem 21.11.2018 r. żaden ze Wspólników nie jest w stosunku do ENERGOPOMIARU spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 lit. a Kodeksu spółek handlowych.
Zmiana wartości udziału PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest w trakcie uaktualniania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszelkie pytania dotyczące struktury właścicielskiej „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. należy kierować do Zarządu Spółki.

Dokument do pobrania

   

XXV Sympozjum CHEMIA 2019

W dniach 23-24 stycznia w Płocku odbędzie się XXV Sympozjum CHEMIA 2019. Wydarzenie organizowane jest przez Wydawnictwo BMP, a wśród uczestników będzie również ENERGOPOMIAR.

Z prezentacją pt. „System analiz inżynierskich - narzędzie zaawansowanej kontroli procesów energetycznych" wystąpi Tomasz Słupik - kierownik Działu Turbinowego w Zakładzie Techniki Cieplnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

Już teraz serdecznie zapraszamy na wydarzenie.

   

ENERGOPOMIAR wśród sponsorów Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR Sp. z o.o." zostały sponsorem XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Politechniki Śląskiej, który odbędzie się w marcu 2019 r. w Gliwicach. Wydarzenie to adresowane jest do uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników i ma na celu popularyzację chemii wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tego zakresu.
Ogranizatorem jest Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, a patronat nad konkursem sprawują Dziekan Wydziału Chemicznego - prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak oraz Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - prof. dr hab. Andrzej Dworak.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.