Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

70_lat_logo

Już jutro ENERGOPOMIAR obchodzi swoje urodziny!

Historia powstania i przekształceń ENERGOPOMIARU nierozerwalnie wiąże się z rozwojem krajowej energetyki. W pierwszych latach po drugiej wojnie światowej polska energetyka nie miała ani zaplecza pomiarowo-badawczego, ani zorganizowanej kadry naukowo-technicznej. Która firma była pierwsza? Zakład Badań i Pomiarów ENERGOPOMIAR powołano go z dniem 1 sierpnia 1950 r. W 1963 r. wprowadzono nową, funkcjonującą do dziś nazwę: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR.

Największą rolę w utworzeniu ENERGOPOMIARU odegrał Profesor Lucjan Nehrebecki, którego wiedza i osobowość wywarły znamienny wpływ na ukształtowanie profilu działalności firmy. Profesor był też dyrektorem technicznym, a następnie dyrektorem naczelnym ENERGOPOMIARU.

Większość prac wykonywanych przez ENERGOPOMIAR w pierwszych dekadach działalności była pionierska – wymagała opracowania metodyki pomiarów, a często również zaprojektowania i wykonania aparatury pomiarowej. Badania, pomiary i diagnostyka bloków i urządzeń energetycznych, trawienie, chemiczne czyszczenie i dmuchanie parą, pomiary i doradztwo w zakresie ochrony środowiska, techniczna kontrola eksploatacji – wszystkie te usługi sięgają korzeni firmy.

Tradycja, bogate doświadczenie, znajomość elektrowni i elektrociepłowni, rzetelność i obiektywizm, dobre praktyki inżynierskie, a przede wszystkim – ludzie pracujący z pasją, to od lat najważniejsze wartości Spółki.

Naszej firmie życzymy co najmniej kolejnych 70 lat! Na koniec pozwolimy sobie zacytować wypowiedź jednego z naszych pracowników, który napisał:

W dobie obecnych zmian zachodzących w energetyce ENERGOPOMIAR postrzegam jako firmę, która jest świadoma postępujących procesów, dostosowuje się do nich oraz szuka nowych obszarów działalności. Pracując w ENERGOPOMIARZE można zdobywać nowe kompetencje, realizować swoje zainteresowania zawodowe i aktywnie działać w dynamicznie zmieniającej się branży energetycznej."

   
Andrzej Mleczko reklama dla EP

Andrzej Mleczko dla ENERGOPOMIARU

Z wielką przyjemnością po raz pierwszy prezentujemy rysunek, jaki z okazji 70 rocznicy powstania ENERGOPOMIARU wykonał Pan Andrzej Mleczko.

   
Jan Uruski

Pożegnanie Jana Uruskiego

Z ogromnym żalem informujemy o śmierci dr. inż. Jana Uruskiego, pracownika ENERGOPOMIARU, zasłużonego energetyka, naszego Kolegi. Odszedł ceniony człowiek i zasłużony pracownik polskiej energetyki i ciepłownictwa.

Śp. Jan pozostanie w naszej pamięci jako osoba życzliwa, skromna, inteligentna, z wyjątkowym poczuciem humoru, zawsze chętnie dzieląca się swoją wiedzą i niosąca pomoc innym. Przez wiele lat pracy w ENERGOPOMIARZE zyskał szacunek oraz uznanie współpracowników.
Łącząc się w smutku z Rodziną zmarłego, pragniemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia w imieniu wszystkich pracowników ENERGOPOMIARU.

Od 2006 roku pracował w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju. W latach 1999–2005 pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora naczelnego Elektrociepłowni Zabrze S.A. Od 1993 do 1999 roku był prezesem Górnośląskiej Agencji Poszanowania Energii GRAPE Sp. z o.o., a wcześniej piastował stanowisko dyrektora naczelnego Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych w Katowicach. W latach 90. był Pełnomocnikiem Wojewody Katowickiego do spraw energii.
W 1990 roku ukończył studia podyplomowe „Tworzenie regionalnej polityki energetycznej" na Uniwersytecie w Grenoble (Francja). Odbył roczny staż naukowy w Moskiewskim Instytucie Energetycznym w Katedrze Elektrowni Atomowych. W 1972 roku rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej – początkowo jako asystent, a potem kolejno starszy asystent i adiunkt. Obronił tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinach: kotły, elektrownie cieplne i jądrowe.

W latach 1975–1986 jako biegły w zakresie kotłów wykonał szereg ekspertyz dla sądów.

W 2011 roku został powołany na członka Komisji Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Był współautorem poradnika „Jak planować energię w gminie" (1998) oraz podręcznika „Elektrownie cieplne i jądrowe" (1986), a także autorem publikacji na temat efektywności energetycznej.

W 2003 roku został odznaczony Medalem Zasłużonego dla Rozwoju Polskiej Energetyki.

   

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym Nr NA/08392/2020 na sprzedaż zestawu 36 szt. modułów kontenerowych

Ogłoszenie o przetargu


Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanego zestawu 36 sztuk modułów kontenerowych (kontenerów biurowych).

Zestaw wyposażony jest w instalację elektryczną, grzewczą, klimatyzację, rolety okienne, sanitariaty, kuchnię, schody wewnętrzne, drzwi ewakuacyjne zewnętrzne wraz ze schodami jednobiegowymi.

Szczegółowa specyfikacja możliwa jest do wglądu podczas wizji lokalnej. Kontenery znajdują się na terenie zaplecza budowy bloku elektrowni Jaworzno III przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie. Więcej informacji wraz z terminem wizji lokalnej/oględzin należy uzgodnić z Panem Marcinem Mronczem (tel. 503 981 145).

Ogłoszenie o przetargu
Załącznik 1 - formularz oferty
Załącznik 2 - zdjęcia
Załącznik 3 - RODO