Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

Zapytanie ofertowe

W związku z planowanym przez „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. projektem pn. „Opracowanie i walidacja modelu nadzoru i kontroli eksploatacji bloku energetycznego z  predykcją stanów awaryjnych oraz wsparciem jego bieżącej optymalizacji”, który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego PBSE (Konkurs 6/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 zapraszamy zainteresowane osoby i podmioty do składania ofert na wymienione w załączniku usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – oświadczenie

   

X Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce

W dniach 16-17 listopada 2017 r. w Licheniu odbędzie się X Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce. Organizatorem wydarzenia jest spółka BMP, a Partnerem Merytorycznym są Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o.

Pierwszego dnia konferencji z prezentacją pt. "Ekonomika produkcji energii elektrycznej w dobie regulacyjnej pracy bloków" wystąpi kierownik Działu Turbinowego - Tomasz Słupik. Został on również zaproszony do moderowania dyskusji w Panelu II: Bierzmy się do pracy - modernizacje.

Już teraz serdecznie zapraszamy!

   

Rozeznanie cenowe

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. gen. J. Sowińskiego 3, zapraszają do składania ofert na potrzeby rozeznania cenowego na wykonanie badań niezbędnych do realizacji projektu, który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu sektorowego PBSE (Konkurs 6/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.  
Zebranie ofert ma na celu rozeznanie cenowe rynku wśród potencjalnych Wykonawców.

Załącznik do pobrnaia.

   

Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. organizują VII Konferencję Szkoleniową Zakładu Techniki Cieplnej pn. „RYNEK (bez) MOCY. Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych", która odbędzie się w dniach 16–18 maja 2018 roku w Rynie.

Szczegóły na temat konferencji.