Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona Środowiska w Energetyce"

W dniach 19 - 20 lutego br. w Katowicach odbędzie się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie".

Wśród zaproszonych prelegentów będzie również delegacja ENERGOPOMIARU. Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska Eugeniusz Głowacki oraz Grzegorz Werner zaprezentują referat pt. "Okno temperaturowe wymagane dla poprawnej pracy SCR". Prezentacja ta będzie miała miejsce w Panelu III: Modernizacje prośrodowiskowe - co możemy poprawić?

Jednocześnie przez cały okres trwania konferencji będzie można odwiedzić stoisko ENERGOPOMIARU, gdzie nasi pracownicy prezentować będą szeroki zakres działalności Spółki.

Serdecznie zapraszamy!

   

Oferta dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem monitorowania i raportowania wielkości emisji CO2

Zapraszamy do skorzystania z usług Centralnego Laboratorium w zakresie analiz paliw i odpadów paleniskowych wykorzystywanych do określania emisji dwutlenku węgla zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów objętych obowiązkiem monitorowania i raportowania wielkości emisji CO2. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie badań oraz rzetelne wyniki przeprowadzanych przez nas analiz.

Działające w strukturze Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Centralne Laboratorium od blisko 60 lat wykonuje badania paliw stałych, wtórnych oraz odpadów dla największych elektrowni systemowych, PEC-ów, zakładów chemicznych, przemysłu papierniczego, spożywczego, drzewnego, produkcji płyt drewnopochodnych, cementowo-wapiennego, jak i przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż z sektora MŚP.

Więcej informacji o usłudze można znaleźć tutaj.

   

Wybór wykonawcy badań przemysłowych

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. gen. J. Sowińskiego 3 informują, iż w związku z ogłoszonym w dniu 21 listopada 2017 r. zaproszeniem do składania ofert na wykonanie badań przemysłowych niezbędnych do realizacji projektu o roboczej nazwie: „Opracowanie i walidacja modelu nadzoru i kontroli eksploatacji bloku energetycznego z predykcją stanów awaryjnych oraz wsparciem jego bieżącej optymalizacji", który to projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego PBSE (Konkurs 6/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, wpłynęła jedna oferta podmiotu:

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
Jednostka bezpośrednio wykonująca badania: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. informują równocześnie, że postępowanie (zaproszenie do składania ofert) rozstrzygnięto i do realizacji badań obejmujących:
1) Opracowanie modelu numerycznego cieplno-przepływowego dla strefy palników.
2) Przeprowadzenie obliczeń CFD dla różnych scenariuszy prowadzenia kotła.
3) Opracowanie modelu przepływu spalin w strefie wymienników ciepła na podstawie modelu opracowanego dla strefy palników.
4) Przeprowadzenie obliczeń CFD dla różnych scenariuszy przepływu spalin.
5) Opracowanie modelu aproksymacyjnego/zredukowanego do przepływu spalin.
6) Walidacja modelu aproksymacyjnego oraz integracja modelu z kodem do diagnostyki.
został wybrany ww. Wykonawca.

   

XXIV Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2018

W dniach 31 stycznia 1 lutego 2018 r. w Płocku odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w branży chemicznej - XXIV Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2018. Organizatorem konferencji jest Wydawnictwo BMP. Wśród uczestników wydarzenia będą również Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Swoją prezentację pt. „Nowe rozporządzenie glebowe – weryfikacja dostępnej bazy danych, wykonanie nowych badań i wykorzystanie w przygotowaniu projektów planów remediacji" wygłosi w Panelu III Michał Sitko z Działu Monitoringu Środowiska. Serdecznie zapraszamy!