Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

ENERGOPOMIAR w Komitecie Technicznym nr 6 PKN

Z dniem 13 października 2017 r. Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. zostały powołane na członka Komitetu Technicznego nr 6 ds. Systemów Zarządzania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Reprezentantem ENERGOPOMIARU jest Marek Misztal, kierownik Biura Systemów Zarządzania i Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. systemu zarządzania w „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

ENERGOPOMIAR jest także członkiem następujących Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

 • KT 47 ds. Pomp i Turbin Wiatrowych
 • KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne,
 • KT 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce,
 • KT 144 ds. Koksu i Przetworzenia Paliw Stałych,
 • KT 257 ds. Metroligii Ogólnej.
   

Recertyfikacja świadectwa uznania laboratorium Działu Metaloznawstwa i Korozji

Dział Metaloznawstwa i Korozji pozytywnie przeszedł proces oceny kompetencji laboratorium i uzyskał uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres metod badawczych objętych uznaniem:

 • badania wizualne,
 • badania penetracyjne,
 • badania magnetyczno-proszkowe,
 • badania ultradźwiękowe,
 • pomiary twardości metali,
 • badania metalograficzne,
 • pomiary długości.

Uznanie ważne jest do 12 października 2019 r.

   

Podpisanie umowy w Stalowej Woli

W dniu 17 października 2017 roku Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. (lider) wraz z członkiem konsorcjum Biurem Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE" S.A. podpisały umowę z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. na wykonywanie funkcji EPCM (Engineering-Procurement-Construction-Management) przy dokończeniu budowy bloku gazowo-parowego o mocy ok.450 MW.

Umowa przewiduje wykonanie prac projektowych oraz wspomaganie inwestora w organizacji zamówień, a także nadzór nad pracami wymaganymi do zakończenia budowy i przekazania do eksploatacji bloku. Zgodnie z harmonogramem przekazanie bloku gazowo-parowego do eksploatacji planowane jest do końca 2019 roku.

   

24. Konferencja "Popioły z energetyki"

W dniach 25-27 października 2017 r. w Sopocie odbędzie się 46. Konferencja "Popioły z energetyki". Organizatorem wydarzenia jest Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania, a wśród zaproszonych prelegentów będą również reprezencja ENERGOPOMIARU. Pani Sonia Jarema-Suchorowska z Działu Utylizacji Odpadów wystąpi w sesji IV z prezentacją pt. "Monitoring i pomiary - wymagania konkluzji BAT w kontekście ups-ów".

Już teraz serdecznie zapraszamy!