Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

X Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce

W dniach 16-17 listopada 2017 r. w Licheniu odbędzie się X Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce. Organizatorem wydarzenia jest spółka BMP, a Partnerem Merytorycznym są Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o.

Pierwszego dnia konferencji z prezentacją pt. "Ekonomika produkcji energii elektrycznej w dobie regulacyjnej pracy bloków" wystąpi kierownik Działu Turbinowego - Tomasz Słupik. Został on również zaproszony do moderowania dyskusji w Panelu II: Bierzmy się do pracy - modernizacje.

Już teraz serdecznie zapraszamy!

   

Rozeznanie cenowe

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. gen. J. Sowińskiego 3, zapraszają do składania ofert na potrzeby rozeznania cenowego na wykonanie badań niezbędnych do realizacji projektu, który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu sektorowego PBSE (Konkurs 6/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.  
Zebranie ofert ma na celu rozeznanie cenowe rynku wśród potencjalnych Wykonawców.

Załącznik do pobrnaia.

   

Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. organizują VII Konferencję Szkoleniową Zakładu Techniki Cieplnej pn. „RYNEK (bez) MOCY. Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych", która odbędzie się w dniach 16–18 maja 2018 roku w Rynie.

Szczegóły na temat konferencji.

   

ENERGOPOMIAR w Komitecie Technicznym nr 6 PKN

Z dniem 13 października 2017 r. Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. zostały powołane na członka Komitetu Technicznego nr 6 ds. Systemów Zarządzania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Reprezentantem ENERGOPOMIARU jest Marek Misztal, kierownik Biura Systemów Zarządzania i Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. systemu zarządzania w „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

ENERGOPOMIAR jest także członkiem następujących Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

  • KT 47 ds. Pomp i Turbin Wiatrowych
  • KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne,
  • KT 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce,
  • KT 144 ds. Koksu i Przetworzenia Paliw Stałych,
  • KT 257 ds. Metroligii Ogólnej.