Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Energetyka

Z okazji Dnia Energetyka Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. składają wszystkim pracownikom sektora energetycznego oraz ich rodzinom życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Niech zawsze towarzyszy Wam poczucie pewności, stabilności oraz pozytywna energia.

   

XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne „ENERGETYKA Bełchatów”

W dniach 4-6 września br. w Bełchatowie odbędzie się XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne "ENERGETYKA Bełchatów". Organizatorem jest BMP, a Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. pełnią rolę Partnera Merytorycznego wydarzenia.

W panelu wprowadzającym ze swoim referatem pt. "Program 200+. Dostosowanie bloków energetycznych do wymagań konkluzji BAT" wystąpi Prezes Zarządu Adam Smolik, a prezentację pt. "Doświadczenia z diagnostyki katalitycznych instalacji odazotowania spalin" wygłosi Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska Eugeniusz Głowacki oraz Grzegorz Werner z Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza.

Już teraz zapraszamy na stoisko ENERGOPOMIARU oraz zachęcamy do wysłuchania referatów naszych pracowników.

   

X Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym

W dniach 29–31 maja 2017 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się X Konferencja Naukowo-Techniczna „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym". Organizatorem wydarzenia jest BMP bis, wydawca dwumiesięcznika „Chemia Przemysłowa", a Gospodarzem Honorowym – GRUPA Azoty S.A.
W programie wydarzenia znajdują się następujące sesje tematyczne:

  • O planowaniu remontów
  • O efektywnym zarządzaniu utrzymaniem ruchu
  • O systemach, rozwiązaniach i narzędziach wspierających UR
  • O eliminowaniu awarii i przestojów

Podczas konferencji (III Sesja: O systemach, rozwiązaniach i narzędziach wspierających UR) prezentację pt. „Diagnostyka kotłów i rurociągów wysokoprężnych w świetle wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego" wygłosi Artur Jasiński – Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki.
Szczegółowy program na stronie organizatora - więcej.

   

XXIII Kongres Użytkowników Pomp

ENERGOPOMIAR został partnerem merytorycznym XXIII Kongresu Użytkowników Pomp, który odbędzie się w Wiśle w dniach 12–13 czerwca br. Organizatorem wydarzenia jest BMP bis, wydawca czasopisma „Pompy Pompownie".
Konferencja została podzielona na 4 panele tematyczne:

  • Eksploatacja pomp i układów pompowych
  • Kontrola pracy pomp
  • Energooszczędność instalacji pompowych
  • Analiza awarii układów pompowych

Podczas sesji wprowadzającej: Rynek Pompowy a Plany Rozwojowe, prezentację pt. „Modernizacja układu pompowego – o czym nie można zapomnieć" wygłosi Tomasz Słupik z Zakładu Techniki Cieplnej.
Szczegółowy program na stronie organizatora - więcej