Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

Konferencja Naukowo-Techniczna „Woda i ścieki w przemyśle"

W dniach 24-25 października 2017 r. w Jachrance odbędzie się XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Woda i ścieki w przemyśle". Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo BMP.

Wśród zaproszonych prelegentów będą również przedstawiciele Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Antoni Litwinowicz z Zakładu Chemii i Diagnostyki wspólnie z prof. Marianem Turkiem i dr Jolantą Trojanowską (Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej) prezentować będą referat pt. "Usuwanie boru ze ścieków z mokrego odsiarczania spalin z zastosowaniem selektywnego sorbentu", natomiast Łukasz Kot z Działu Technologii Wody i Ścieków wystąpi z prezentacją pt. "Usuwanie jonu amonowego ze ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków IMOS".

Serdecznie zapraszamy!

   

46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

W dniach 17-19 października br. w Starachowicach odbędzie się 46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.

Wśród zaproszonych prelegentów będzie przedstawiciel Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Michał Kwiecień - kierownik Działu Metaloznawstwa i Korozji z prezentacją pt. „Diagnostyka złączy spawanych pracujących w warunkach pełzania".

Już teraz serdecznie zapraszamy!

   
stoisko

Podsumowanie XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2017

W dniach 4-6 września 2017 r. w Bełchatowie odbyła się najważniejsza konferencja w branży energetycznej - Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2017. 19. edycja przyciągnęła ponad 700 uczestników, a w hali sportowej wystawiło swoje stoiska 75 firm z kraju i zagranicy.

Wśród uczestników wydarzenia były również Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o., które jednocześnie pełniły rolę Partnera Merytorycznego Sympozjum. W panelu wprowadzającym wystąpił Prezes Zarządu - Pan Adam Smolik - z prezentacją pt. "Program 200+. Dostosowanie bloków energetycznych do wymagań konkluzji BAT". Drugiego dnia konferencji swoje wystąpienie pt. "Doświadczenia z diagnostyki katalitycznych instalacji odazotowania spalin" miał Grzegorz Werner z Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza.

Jednocześnie ENERGOPOMIAR prezentował swoje usługi na stoisku, które cieszyło się niemałym zainteresowaniem, a przedstawiciele Spółki przeprowadzili szereg rozmów biznesowych.

Miło nam również poinformować, że Tomasz Słupik - kierownik Działu Turbinowego - został nagrodzony statuetką Przyjaciela Redakcji magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa". Wyróżnienie to jest wręczane osobom, które – dzieląc się swoimi uwagami, radami, opiniami – czynnie uczestniczą w przygotowywaniu programów konferencji czy kolejnych wydań czasopism wydawnictwa BMP.

   

Życzenia z okazji Dnia Energetyka

Z okazji Dnia Energetyka Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. składają wszystkim pracownikom sektora energetycznego oraz ich rodzinom życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Niech zawsze towarzyszy Wam poczucie pewności, stabilności oraz pozytywna energia.