Strona startowa O firmie Aktualności

Aktualności

Recertyfikacja świadectwa uznania laboratorium Działu Metaloznawstwa i Korozji

Dział Metaloznawstwa i Korozji pozytywnie przeszedł proces oceny kompetencji laboratorium i uzyskał uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres metod badawczych objętych uznaniem:

 • badania wizualne,
 • badania penetracyjne,
 • badania magnetyczno-proszkowe,
 • badania ultradźwiękowe,
 • pomiary twardości metali,
 • badania metalograficzne,
 • pomiary długości.

Uznanie ważne jest do 12 października 2019 r.

   

Podpisanie umowy w Stalowej Woli

W dniu 17 października 2017 roku Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. (lider) wraz z członkiem konsorcjum Biurem Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE" S.A. podpisały umowę z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. na wykonywanie funkcji EPCM (Engineering-Procurement-Construction-Management) przy dokończeniu budowy bloku gazowo-parowego o mocy ok.450 MW.

Umowa przewiduje wykonanie prac projektowych oraz wspomaganie inwestora w organizacji zamówień, a także nadzór nad pracami wymaganymi do zakończenia budowy i przekazania do eksploatacji bloku. Zgodnie z harmonogramem przekazanie bloku gazowo-parowego do eksploatacji planowane jest do końca 2019 roku.

   

24. Konferencja "Popioły z energetyki"

W dniach 25-27 października 2017 r. w Sopocie odbędzie się 46. Konferencja "Popioły z energetyki". Organizatorem wydarzenia jest Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania, a wśród zaproszonych prelegentów będą również reprezencja ENERGOPOMIARU. Pani Sonia Jarema-Suchorowska z Działu Utylizacji Odpadów wystąpi w sesji IV z prezentacją pt. "Monitoring i pomiary - wymagania konkluzji BAT w kontekście ups-ów".

Już teraz serdecznie zapraszamy!

   

Nowa usługa Działu Technologii Wody i Ścieków

Dział Technologii Wody i Ścieków oferuje właścicielom obiektów energetycznych wyposażonych w instalacje mokrego odsiarczania spalin nową, kompleksową usługę. Nowatorskie rozwiązanie umożliwia usunięcie jonu amonowego ze ścieków oczyszczonych w oczyszczalni IMOS ze znacznie lepszymi efektami niż oferowane dotąd na rynku dostępne technologie. Stanowi ono optymalne rozwiązanie dla obiektów, w których poślizg amoniaku stanowi znaczący problem.

Zakres usługi:

 • Badania technologiczne i przedprojektowe ścieków z oczyszczalni ścieków IMOS
 • Budowa instalacji pilotażowej oraz przeprowadzenie badań w warunkach ruchowych
 • Opracowanie koncepcji instalacji docelowej w oparciu o wyniki z przeprowadzonych badań
 • Doradztwo techniczne  w procesie przetargowym (założenia techniczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
 • Kompleksowa usługa zabudowy instalacji do usuwania jonu amonowego ze ścieków
 • Uruchomienie i optymalizacja pracy instalacji
 • Ruch próbny i pomiary gwarancyjne
 • Nadzór technologiczny nad eksploatacją
 • Wykonanie instrukcji obsługi i przeszkolenie służb eksploatacyjnych

Więcej informacji na temat metody usuwania jonu amonowego ze ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków IMOS można znaleźć tutaj lub bezpośrednio kontaktując się z Działem Technologii Wody i Ścieków.