Strona startowa Publikacje 2010

Publikacje 2010

Metody wyznaczania obszarów badań diagnostycznych eksploatowanych rurociągów wysokoprężnych

Autor

Artur Jasiński
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Długi, często przewyższający zakładany na etapie projektowania czas eksploatacji bloków energetycznych, w tym rurociągów parowych, powoduje, że zbliża się czas, gdy należy zadać sobie pytanie „co dalej?”. Często koniecznością jest eksploatacja rurociągów parowych ponad 200 i 250 tysięcy godzin. Jednakże ich bezpieczna eksploatacja nie jest możliwa bez posiadania rzetelnych informacji o ich rzeczywistym stanie technicznym. Z uwagi na ograniczenia czasowe i finansowe z reguły badania realizowane są w niepełnym zakresie, dlatego istotne jest ustalenie, które elementy wytypować do badania i w jakim zakresie, aby uzyskać informację miarodajną.

Więcej

   

Rozwój funkcji Inżyniera Kontraktu − kluczowej usługi Energopomiaru dla inwestorów w energetyce

Autor

Adam Smolik
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Budowa dużego bloku energetycznego to zadanie skomplikowane i odpowiedzialne. Konieczność właściwego zorganizowania się inwestora w celu realizacji dużego projektu inwestycyjnego istniała zawsze. Rozwiązanie problemu musiało uwzględniać zarówno uwarunkowania wewnętrzne podmiotu realizującego inwestycję, jak i jego otoczenie.

Więcej

   

Nadzór inwestycyjny nad realizacją przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej

Autor

Robert Witek
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Dyrektor Techniczny

Projekty inwestycyjne w energetyce i przemyśle ciężkim należą, w przeważającej części, do przedsięwzięć interdyscyplinarnych w ujęciu technicznym i technologicznym, skomplikowanych organizacyjnie oraz długotrwałych z punktu widzenia czasu ich realizacji. Ocenia się, że optymalnym sposobem realizacji nadzoru jest przeprowadzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego według zasad zarządzania projektami. W artykule, w oparciu o metodologię zarządzania projektami oraz doświadczenia inwestycyjne Energopomiaru, omówiono wybrane procesy niezbędne do zrealizowania dla przedsięwzięć o zakresie rzeczowym zgodnym z Ustawą o efektywności energetycznej.

Więcej

   

Eksperyment uruchomienia Elektrociepłowni Bydgoszcz II z Elektrowni Wodnej Koronowo

Autor

Marek Komarzyniec
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Obrona i odbudowa zasilania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) opiera się w dużej mierze na zdolności przejścia jednostek wytwórczych (JW) w elektrowniach systemowych do pracy na potrzeby własne (PPW) i z tego stanu zasilenia wybranych potrzeb ogólnych, czyli utworzenia tzw. pracy wydzielonej elektrowni (PWE). Elektrownia może w dostatecznie długim okresie pozostawać w pracy PWE, zapewniając warunki bezpiecznej eksploatacji własnych układów i urządzeń, a także – w sytuacji katastrofalnej awarii systemowej – może stanowić potencjalne źródło napięcia i mocy rozruchowej do uruchomienia innej elektrowni. Przeważająca większość polskich elektrociepłowni nie posiada zdolności do utrzymania się w ruchu po zaniku zasilania w KSE z przejściem do stanu pracy PWE, dlatego też dla ponownego wznowienia swojej pracy musi oczekiwać na podanie napięcia z zewnątrz.

Więcej