Publikacje 2012

Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych

Autor

dr inż. Robert Cholewa
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Regeneracyjny podgrzew wody zasilającej zmniejsza ilość ciepła oddawaną z bloku energetycznego kondensacyjnego do otoczenia, ponieważ część pary, która przepracowała w układzie przepływowym turbiny oddaje ciepło wewnątrz obiegu, a nie do skraplacza. W konsekwencji regeneracja ciepła w obiegu Rankine’a prowadzi do wzrostu sprawności obiegu, a wzrost ten jest tym większy, im pobór pary do regeneracji znajduje się bliżej wylotu z turbiny. W wyniku pracy regeneracji wzrasta temperatura wody zasilającej i w konsekwencji spada całkowite i jednostkowe zużycie ciepła przez turbozespół. Dla pracy bez parowych podgrzewaczy powietrza wzrost temperatury wody zasilającej do kotła powoduje jednak również wzrost temperatury spalin i w konsekwencji spadek sprawności kotła. Ten spadek sprawności kotła zależy od powierzchni wymiany ciepła obrotowego podgrzewacza powietrza oraz pośrednio od współczynnika nadmiaru powietrza w kotle.

Więcej

   

Zasady optymalnej pracy skraplaczy i wymienników ciepła

Autor

Tomasz Słupik
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Elementem wszystkich instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz wielu instalacji przemysłowych są różnego rodzaju wymienniki ciepła. Jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania tych instalacji jest zazwyczaj prawidłowa praca wymienników ciepła. Niezbędne do optymalnego eksploatowania wymienników ciepła jest posiadanie należytej wiedzy technicznej opartej na analizie ich charakterystycznych wskaźników pracy wyznaczanych na bazie aparatury pomiarowej zainstalowanej w charakterystycznych miejscach instalacji. Niewłaściwa praca wymiennika oprócz zaburzenia procesu prowadzić może do znacznego wzrostu kosztów eksploatacji instalacji. Przykładem takich wymienników są skraplacze turbinowe, których niewłaściwa praca generuje bardzo duże straty. W niniejszym artykule omówiono praktyczne aspekty kontroli eksploatowanych wymienników ciepła, a celem przytoczonych przykładów jest lepsze zobrazowanie zasadności podejmowania należytej kontroli eksploatacji tego typu urządzeń.

Więcej

   

Analiza możliwości obniżenia minimum technicznego kotłów parowych na podstawie przeprowadzonych badań

Autor

Kazimierz Zamorowski
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

W związku ze zmiennym zapotrzebowaniem rynku na ciepło może wystąpić potrzeba obniżenia wydajności minimalnej kotłów w elektrociepłowniach. Obniżenie dotychczasowego minimum technicznego kotłów ułatwia dostosowanie ich wydajności do aktualnych, często zmniejszonych potrzeb sieci ciepłowniczej. Obniżenie minimalnej wydajności kotła wiąże się jednak ze zmianą wielu aspektów pracy kotła, jego urządzeń pomocniczych oraz urządzeń i instalacji z nim współpracujących. W celu zbadania tych aspektów konieczne jest przeprowadzenie analizy możliwości obniżenia minimum technicznego kotła.

Więcej

   

Analiza efektów pracy bloku energetycznego z parametrami poślizgowymi

Autor

dr inż. Robert Cholewa
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Przez pracę bloku energetycznego na parametrach poślizgowych rozumie się regulację mocy bloku polegającą na pracy z całkowicie otwartymi zaworami regulacyjnymi i zmiennym, zależnym od obciążenia, ciśnieniem pary do turbiny. W praktyce eksploatacyjnej, ze względu na wymagania instrukcji ruchu i eksploatacji związane głównie z regulacyjnością bloku, praca z parametrami poślizgowymi musi być zastępowana pracą z parametrami modyfikowanymi. Przy pracy z parametrami modyfikowanymi ciśnienie pary przed turbiną zmienia się wraz z obciążeniem, ale jest ono wyższe niż przy pracy z pełnym poślizgiem, a zawory pary przed turbiną są częściowo przymknięte. Ciśnienie modyfikowane dobierane jest tak, aby blok spełniał wymagania dotyczące dynamiki zmiany obciążenia i naprężeń termicznych.

Więcej