Publikacje 2014

Czynniki ograniczające trwałość rurociągów parowych i sposoby ich eliminacji

Autor

Artur Jasiński
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki

 

Trwałość rurociągów parowych, czyli pozostały czas ich bezpiecznej eksploatacji, jest uwarunkowana rzeczywistym stanem technicznym oraz przewidywanymi w dalszej przyszłości warunkami eksploatacji. W przypadku uszkodzenia rurociągów, poza znaczącymi skutkami finansowymi, mamy do czynienia z ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników obsługi i serwisów, jakie niesie za sobą ewentualne rozszczelnienie.

Więcej

   

Kontrola stanu technicznego powierzchni ogrzewalnych kotła – na podstawie modułu w systemie TKE®

Autor

Artur Jasiński
Zakład Chemii i Diagnostyki
Tomasz Słupik
Zakład Techniki Cieplnej
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Do najbardziej awaryjnych elementów bloku energetycznego należą m.in. powierzchnie ogrzewalne kotłów. Eksploatacja bloków energetycznych i optymalizacja nakładów finansowych na remonty kapitalne urządzeń mogą powodować zmniejszenie ich dyspozycyjności, a koszty związane z ich odstawieniem i remontami awaryjnymi przyczyniają się do wzrostu ceny wytwarzania energii. Cienkościenne elementy ciśnieniowe, czyli powierzchnie ogrzewalne kotłów (ekrany, wężownice przegrzewaczy pary i podgrzewaczy), należą do najbardziej awaryjnych obszarów kotła. Nieszczelności tych elementów są dość uciążliwe, gdyż ich usunięcie wymaga odstawienia i ostudzenia kotła, budowy rusztowań i wymiany.

Więcej

   

Zniszczenie orurowania podgrzewacza powietrza na skutek wykraplania agresywnych roztworów związków zawartych w spalinach

Autor

Jasiński Artur
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Rurowanie podgrzewacza powietrza kotłów energetycznych ma za zadanie wymianę ciepła przekazywanego z zewnętrznej strony przez spaliny na rzecz powietrza cyrkulującego wewnątrz orurowania. Podgrzane powietrze przekazywane jest dalej do podgrzewania mieszanki paliwa lub innych celów technologicznych. Typowe mechanizmy niszczenia tych rur to zjawiska korozyjne i erozyjne działające na zewnętrzne powierzchnie rur. Niskie parametry ciśnienia i temperatury powietrza nie wymagają stosowania na orurowanie podgrzewaczy specjalnych stali, ich grubość z reguły nie przekracza kilku milimetrów.

Więcej

   

Badania własności powłok gumowych w czasie budowy i eksploatacji instalacji odsiarczania spalin

Autor

Krystian Filipczyk
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Wprowadzenie

W instalacjach mokrego odsiarczania spalin, ze względów ekonomicznych, do budowy wielkogabarytowych urządzeń używa się stali konstrukcyjnych niskowęglowych lub stali niskostopowych, w których ogólna zawartość pierwiastków stopowych nie przekracza na ogół kilku procent. Materiały te wykazują niską odporność korozyjną i w warunkach panujących w instalacjach muszą być chronione powłokami antykorozyjnymi.

Więcej