Publikacje 2014

Termiczne przekształcanie osadów ściekowych jako jedna z metod ich utylizacji

Autor

Bogna Burzała
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Centralne Laboratorium

 

Wprowadzenie

Osady ściekowe powstają jako odpad w procesie oczyszczania ścieków. Ich ilość zależy od zastosowanej technologii, stopnia oczyszczenia oraz rozkładu substancji organicznej w procesach stabilizacji osadów.

Więcej

   

Paliwa z odpadów - właściwości

Autor

Bogna Burzała
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Centralne Laboratorium

Wprowadzenie

Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014) [1], ma wzrastać w tempie od 1.2 do 1.6% rocznie. Z tego względu jednym z celów zawartym w dokumencie Polityka ekologiczna państwa na lata 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 jest zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska.

Więcej

   

Trwałość i własności materiału walczaka (K32Nb) kotła typu OP 650 po 210 tysiącach godzin pracy

Autor

Artur Jasiński
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki

 

Baza danych materiałowych obejmująca wyniki niszczących i nieniszczących badań stali w stanie wyjściowym oraz po różnych okresach eksploatacji, w tym o różnych stopniach zdegradowania, jest podstawą do oceny materiałów, a docelowo stanu technicznego urządzeń z nich wykonanych.

Więcej