Strona startowa Publikacje

Publikacje

Już w połowie lat 50. Energopomiar wydawał własny kwartalnik „AEP - Z archiwum Energopomiaru”, który zawierał artykuły przedstawiające doświadczenia i problemy techniczne związane z wykonywanymi pracami.
W 1961 r. zamiast wspomnianego kwartalnika rozpoczęto publikację Biuletynu Naukowo – Technicznego Energopomiaru jako dodatku do „Energetyki”. Obecnie Biuletyn wydawany jest 5 - 6 razy w roku jako integralna część tego miesięcznika.
Nasi pracownicy publikują artykuły w wielu czasopismach branżowych, m.in. w miesięczniku „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz dwumiesięczniku „Nowa Energia”.
Zmierzyć hałas nowej instalacji - wybrane aspekty pomiarów gwarancyjnych emisji hałasu do środowiska z nowych instalacji

Autor

Adrian Prusko
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Ochrony Środowiska

W polskiej energetyce rozpoczął się proces odbudowywania mocy produkcyjnych – z wielu miejsc w całym kraju dochodzą wiadomości o rozpoczęciu inwestycji budowy nowych bloków. Ciągle trwa też proces dostosowywania istniejących jednostek pod kątem wymagań ochrony środowiska. Niemalże każdego roku oddawane są do eksploatacji nowe instalacje odsiarczania spalin, a za kilka lat podobnie będzie z nowymi blokami energetycznymi.

Każda taka inwestycja jest w mniejszym lub większym stopniu źródłem hałasu. Niniejszy artykuł przybliża niektóre aspekty i problemy, jakie występują przy pomiarach gwarancyjnych emisji hałasu do środowiska z nowych instalacji. Sytuacja większości polskich elektrowni i elektrociepłowni jest w chwili obecnej taka, że dodanie każdego nowego źródła hałasu stanowi problem.

Więcej
 
Strona 10 z 10